ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Info zo zahraničia

Telekomunikačné predpisy: EÚ žaluje 5 členských štátov pre nedostatky pri poskytovaní informácií o polohe volajúceho na tiesňové číslo 112

Info zo zahraničia | europa.eu
22.03.2007 | Čítalo: 15907 | Diskusia: 2

V novom kole konaní vo veci porušenia telekomunikačných predpisov EÚ sa Európska komisia rozhodla žalovať šesť členských štátov na Európskom súdnom dvore: Taliansko, Litvu, Holandsko, Portugalsko a Slovensko za nedostatky v súvislosti s európskym číslom tiesňového volania 112, a Estónsko za neuskutočnenie požadovanej analýzy trhu podľa telekomunikačných predpisov EÚ. Komisia taktiež otvorila nový prípad za porušenie predpisov proti Cypru o prednostných právach prechodu pre mobilné trhy. Komisia by taktiež mohla uzavrieť štyri prípady prebiehajúce v tomto kole.


Review of the eCommunicatios regulatory framework

Info zo zahraničia | Tamara Vitteková
28.11.2006 | Čítalo: 7642 | Diskusia: 0

Dear Members, Active Observers, Observers and Experts, we would like to inform you that the responses to the public consultation on the Review of the eCommunicatios regulatory framework and the Revision of the Recommendation on relevant markets are now available on this Europa website (link).


ICT for growth and jobs: most EU Member States need to be more ambitious, criticises Commission’s first annual progress report

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
22.05.2006 | Čítalo: 8503 | Diskusia: 1

To get the full benefits from information and communication technologies (ICT), EU Member States need more ambitious plans to exploit them, says the Commission in its first annual progress report on i2010 – the digital economy part of the EU’s revised “Lisbon” strategy for growth and jobs. To help get growth back on track, Member States need to step up their efforts to improve access to broadband internet connections, facilitate the EU-wide circulation of digital content, free up radio spectrum for new applications, integrate research and innovation and modernise public services.


Správa o výsledku revízie rozsahu univerzálnej služby

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
11.04.2006 | Čítalo: 7840 | Diskusia: 1

Európska komisia uverejnila 25. mája 2005 oznámenie O revízii rozsahu univerzálnej služby spolu s pracovným dokumentom útvarov Komisie. V prvej pravidelnej revízii podľa článku 15 smernice o univerzálnej službe sa skúmalo, či by rozsah univerzálnej služby mal ostať rovnaký, alebo či by sa mal upraviť najmä na účely zahrnutia služieb v oblasti mobilnej alebo širokopásmovej komunikácie. Komisia požiadala verejnosť o pripomienky k svojej analýze a predbežným záverom, ako aj k niekoľkým dlhodobým otázkam s cieľom podnietiť politickú diskusiu zameranú na budúcnosť, ktorej výsledky sa môžu v roku 2006 premietnuť do všeobecnej revízie regulačného rámca v oblasti elektronických komunikácií. V súlade s článkom 15 ods. 2 smernice o univerzálnej službe predkladá Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o revízii, ktorú vykonala s prihliadnutím na výsledky verejného pripomienkovania.


Medzinárodný roaming: Komisárka Redingová predstavuje návrh právneho predpisu EÚ na zníženie cien a uvádza nové údaje

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
28.03.2006 | Čítalo: 8264 | Diskusia: 2

Nadmerné poplatky za používanie mobilného telefónu v zahraničí by sa čoskoro mohli stať minulosťou. Internetové stránky Európskej komisie s poplatkami za medzinárodný roaming, ktoré dnes aktualizovali, dodávajú väčšiu váhu návrhu Komisie na zníženie týchto poplatkov prostredníctvom právneho predpisu EÚ. Aktualizované stránky jasne ukazujú, že cena za štandardný štvorminútový hovor sa vo všeobecnosti drží na rovnakej vysokej úrovni v celej Európe od septembra 2005 (pozri IP/05/1217) a v niektorých prípadoch sa dokonca zvýšila napriek varovaniu Komisie, že ak ceny nesklesnú, bude potrebná regulácia na úrovni EÚ (pozri IP/04/1458, IP/05/901a MEMO/05/247).


“Broadband for all”: Commission mobilises all its policy instruments to bridge the broadband gap

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
22.03.2006 | Čítalo: 7690 | Diskusia: 0

The Commission considers wide broadband coverage in Europe as crucial for fostering growth and jobs in Europe. This is why EU telecoms legislation, structural and rural policy instruments need to be mobilised in full respect of state aid rules in a joint drive to bring high-speed “broadband” internet access to all Europeans, in particular to the EU’s less-developed areas. This is the conclusion of “Bridging the Broadband Gap”, a European Commission Communication presented today jointly by the European Commissioners for Information Society and Media, Competition, Regional Policy and Agriculture and Rural Development.


REGULÁCIA A TRHY EURÓPSKYCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ 2005 (11. SPRÁVA)

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
20.02.2006 | Čítalo: 7833 | Diskusia: 0

Iniciatíva Komisie i20101 zdôrazňuje kľúčovú úlohu informačných a komunikačných technológií (IKT) pri dosahovaní cieľov hospodárskeho rastu a zamestnanosti Lisabonskej stratégie. Tieto ciele podporuje Európsky regulačný rámec elektronických komunikácií navrhnutý tak, aby podporoval hospodársku súťaž na trhu, prinášal investície a inovácie s možnosťou výberu, kvalitou a nižšími cenami pre spotrebiteľa. Členské štáty v implementácii týchto pravidiel značne pokročili. Existujú však ešte medzery a prioritou je teraz dosiahnuť plné zavedenie regulácie.


Telecom liberalisation: EU rules help to free up markets but much remains to be done

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
08.02.2006 | Čítalo: 8507 | Diskusia: 0

Regular economic analysis by EU Member States and the European Commission of competition in electronic communications markets and Commission scrutiny of draft national rules are paving the way to free markets, regulated solely by competition law, says a progress report published by the Commission today. Regulation in this sector applies only to operators whose significant market power could prevent the full benefits of telecoms liberalisation from getting through to consumers. Wherever a market analysis has found tangible signs of sustainable competition, regulation has been trimmed back or removed altogether. However, much remains to be done. As of 30 September 2005, sixteen EU Member States had found no effective competition on one or more of the 18 electronic communications markets defined by the EU and had taken steps to boost competition on the markets concerned. Five Member States had found only partial competition on one or more of these markets and had imposed remedies where it was lacking. But nine Member States had yet to notify the Commission of their analyses of any of the 18 markets. Of the analysed markets (152 out of 450), 123 were not competitive, 19 fully competitive, and 10 partially competitive.[1]


Competition: Commission endorses, with comments, Spanish regulator´s measure to make mobile market more competitive

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
07.02.2006 | Čítalo: 38867 | Diskusia: 11371

The European Commission has endorsed a measure proposed by the Spanish national telecom regulator ‘Comisión del Mercado de las telecomunicaciones’ (CMT) to regulate the market for mobile access and call origination in Spain, but also asked the Spanish regulator to keep the market development under close review. As a result of this measure, so called Mobile Virtual Network Operators (MVNO) will be granted access to the networks of the three Spanish mobile telephony operators Telefónica, Vodafone and Amena. In the future, MVNOs will be able to offer mobile telephony services to their own retail customers and under their own brand name. MVNOs are operators that offer mobile telephony services using network infrastructure leased from other mobile telephony operators. Experience from other Member States has shown that the entry of MVNOs can boost competition with tangible benefits for consumers in terms of lower prices. The Commission’s decision is based on Article 7 of the EU Framework Directive for electronic communications (2002/21/EC), whereby the Commission ensures that there is a consistent application by national regulatory authorities of competition law principles in this sector.


Telekomunikácie: Komisia otvára nové kolo konaní o porušení Zmluvy, vidí však aj pozitívne výsledky predchádzajúcich kôl

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
16.12.2005 | Čítalo: 7550 | Diskusia: 0

V ďalšom kole konaní o porušení Zmluvy, ktoré sa týkajú telekomunikačných predpisov EÚ, sa Európska komisia v prípade Švédska a Poľska rozhodla obrátiť na Európsky súdny dvor, lebo neimplementovali predpisy EÚ v oblasti elektronických komunikácií. V dvanástich prípadoch z predchádzajúcich konaní o porušení, Komisia zaslala odôvodnené stanoviská (druhý krok v rámci konania o porušení podľa článku 226 Zmluvy o ES) Českej republike (2), Francúzsku, Grécku, Lotyšsku, Malte, Poľsku (2), Slovensku, Nemecku, Fínsku a Spojenému kráľovstvu. Tieto štáty majú v súčasnosti dva mesiace na odpoveď. Ak nebudú v súlade s telekomunikačnými predpismi EÚ, mohlo by sa proti nim začať konanie pred Európskym súdnym dvorom. Komisia taktiež zaslala oficiálne písomné upozornenia (prvý krok v rámci konania o porušení Zmluvy – v prípade nesplnenia povinnosti členským štátom) Spojenému kráľovstvu, Portugalsku, Cypru, Českej republike a Litve. Európska komisia súčasne uzatvára 9 prípadov z predchádzajúcich kôl konaní, keďže členské štáty, ktorých sa prípady týkajú, medzitým zabezpečili účinnú implementáciu právneho rámca EÚ v oblasti elektronických komunikácií.


„.eu“: nová internetová adresa Európy sa uvádza do prevádzky 7. decembra

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
02.12.2005 | Čítalo: 8751 | Diskusia: 0

Komisia dnes oznámila, že doména najvyššej úrovne „.eu“, prostredníctvom ktorej sa podnikateľským subjektom, verejným orgánom a občanom umožňuje zvoliť si pre ich internetovú stránku a adresu elektronickej pošty celoeurópske internetové meno, sa uvádza do prevádzky 7. decembra 2005. Vďaka prípone „.eu“ sa používateľom poskytuje možnosť vyjadriť celoeurópsku prítomnosť a ambície alebo spriaznenosť s celou Európou. Táto prípona len dopĺňa, a teda nenahrádza, kódy jednotlivých krajín, akými sú napr. „.fr“ pre Francúzsko, „.pl“ pre Poľsko alebo „.uk“ pre Veľkú Britániu. Držitelia prednostných práv, vrátane podnikateľských subjektov, budú môcť požiadať o registráciu doménových mien v priebehu štvormesačného zavádzacieho obdobia (sunrise period) pod podmienkou, že sú etablovaní v Európskej únii. Od 7. apríla 2006 sa registrácia sprístupní žiadostiam z radov širokej verejnosti. So zavedením domény .eu plní Komisia sľub, ktorý dala na zasadaní Európskej rady v Lisabone v roku 2000, keď sa zaviazala poskytnúť európskej informačnej spoločnosti internetovú identitu v medziach spoľahlivých pravidiel EÚ.


Český protimonopolný úrad udelil pokutu Českému Telecomu

Info zo zahraničia | SITA
01.12.2005 | Čítalo: 7501 | Diskusia: 0

SITA - Český protimonopolný úrad udelil pokutu 205 mil. CZK Českému Telecomu, ktorý je dominantným telekomunikačným operátorom v ČR. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že Český Telecom bránil rozvoju konkurencie viazaním voľných minút na mesačné paušály za prenájom telefónnych liniek. Podľa ÚOHS Český Telecom viazaním voľných minút na mesačné paušály odrádzal zákazníkov od voľby alternatívnych operátorov, ktorí sa takto dostali do nevýhodnej pozície. Voľné minúty navyše komplikovali porovnávanie cien medzi jednotlivými operátormi.


Call for input on the forthcoming review of the EU regulatory framework for electronic communications

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
30.11.2005 | Čítalo: 8780 | Diskusia: 0

[Deadline 31 January 2006] The Commission Services invite interested parties to give their views on possible changes to the five EP and Council directives that constitute the current EU framework for electronic communications, and to the Recommendation on relevant markets.


The digital divide in Europe
85% of students used the internet in 2004

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
14.11.2005 | Čítalo: 9222 | Diskusia: 0

In the EU25, 85% of students (aged 16 or more in school or university) used the internet during the first quarter of 2004, as did 60% of employees, 40% of the unemployed and 13% of the retired, compared to an EU25 average of 47% for individuals1 aged from 16 to 74. This divide by employment status is also found by educational level2: only 25% of those with at most lower secondary education used the internet during the first quarter of 2004, while the proportion rose to 52% for those who had completed secondary education, and 77% for those with a tertiary education.


Electronic Communications: Commission takes action against nine Member States to ensure competitive conditions in the market

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
18.10.2005 | Čítalo: 7629 | Diskusia: 1

Belgium, the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Luxembourg, Malta, Poland and Slovenia are the countries which are targeted by the European Commission in a new round of infringement proceedings concerning the EU telecom rules. The European Commission today sent letters of formal notice to seven EU Member States for so far failing to notify it of electronic communications market reviews required by the EU regulatory framework for electronic communications.


Nemecký úrad skúma tarify Deutsche Telekomu

Info zo zahraničia | SITA
17.10.2005 | Čítalo: 7540 | Diskusia: 0

Nemecký telekomunikačný úrad začal vyšetrovanie na podnet dvoch alternatívnych operátorov, podľa ktorých Deutsche Telekom svojim zákazníkom účtuje príliš nízke poplatky.


EK na internete zverejnila roamingové tarify v Európe

Info zo zahraničia | SITA
05.10.2005 | Čítalo: 7667 | Diskusia: 0

Európska komisia (EK) v utorok sprevádzkovala novú internetovú stránku, na ktorej sú uverejnené roamingové tarify prevádzkovateľov mobilných telefónnych služieb vo všetkých 25 členských štátoch Európskej únie (EÚ). Nová stránka má podľa EK pomôcť zorientovať sa spotrebiteľom pri výbere roamingových mobilných operátorov. Stránka uvádza sumy vrátane DPH za volania aj prijaté hovory v silnej prevádzke v dĺžke štyroch minút v sieťach mobilných operátorov v danej krajine.


Telekomunikačné pravidlá EÚ: Komisia podnikla kroky proti 11 členským štátom na zabezpečenie účinnej implementácie

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
13.07.2005 | Čítalo: 8053 | Diskusia: 1

Komisia odoslala listy jedenástim členským štátom EÚ, ktoré nezvládli riadnu implementáciu pravidiel EÚ v oblasti elektronických komunikácií vrátane telekomunikácií. Do ďalšieho kola priestupkových konaní vo veci porušenia Zmluvy sa dostali tieto členské štáty: Česká republika, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Slovensko, Slovinsko a Fínsko. Medzi hlavné nastolené problémy patrí nezávislosť vnútroštátnych regulačných orgánov, požiadavka prenosnosti čísel a kompletných zoznamov odberateľov služieb, udeľovanie štatútu poskytovateľov „univerzálnych služieb“ a prístup na európske núdzové číslo 112.


Situácia v oblasti širokopásmového prístupu k 1. januáru 2005

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
06.06.2005 | Čítalo: 8089 | Diskusia: 0

Počet vysokorýchlostných "širokopásmových" internetových pripojení rýchlo rastie, hovorí správa, ktorú zverejnila komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Reding. V Európskej únii je v súčasnosti 40 miliónov širokopásmových pripojení, čo znamená 70% medziročný nárast. Predstavuje to 45 000 nových širokopásmových liniek priemerne za deň, na rozdiel od 29 tisíc v roku 2003. Prudký rast v broadbande je poháňaný konkurenciou medzi trhovými hráčmi, ktorí chcú svojim zákazníkom poskytnúť rýchlejší, lacnejší prístup do internetu. Jeho úspešný vývoj je tiež naznačený v nedávno zverejnenej stratégii "i2010" a jeho úlohou je podporiť zamestnanosť a rast digitálnej ekonomiky. Noví trhoví hráči zvyšujú investície do širokopásmovej infraštruktúry a tým si budujú svoj trhový podiel. Niektoré európske krajiny patria k najvýkonnejším vo svete, zatiaľčo niektoré stále významne zaostávajú.


Komisia prijala päťročnú stratégiu na podporu rastu digitálnej ekonomiky

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
02.06.2005 | Čítalo: 8359 | Diskusia: 0

Európska komisia 1. júna 2005 prijala iniciatívu "i2010 Európska informačná spoločnosť 2010" na podporu rastu a zamestnanosti v oblasti informačnej spoločnosti a médií. i2010 je komplexná stratégia pre modernizáciu a uplatnenie všetkých politických nástrojov EÚ, ktorých účelom je podnietiť rozvoj digitálnej ekonomiky. Medzi tieto nástroje patria najmä regulačné nástroje a výskumné partnerstvá s priemyslom. Komisia bude podporovať najmä vysokorýchlostné a bezpečné širokopásmové siete ponúkajúce bohatý a rôznorodý obsah v Európe


Rozsah univerzálnej služby

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
31.05.2005 | Čítalo: 12585 | Diskusia: 1568

24. mája 2005 prijala Európska komisia Správu o revízii rozsahu univerzálnej služby v súlade s článkom 15 smernice 2002/22/EC (smernica o univerzálnej službe) a otvorila k nej verejnú diskusiu. Správa zahŕňa analýzu komisie a hodnotenie, či má byť súčasný rozsah univerzálnej služby zmenený alebo predefinovaný predovšetkým v súvislosti s mobilnými a širokopásmovými komunikačnými službami. Otvára tiež širšiu politickú diskusiu o zabezpečovaní univerzálnej služby z pohľadu celkového hodnotenia nového regulačného balíčka EÚ pre elektronické komunikácie. Ten by mal byť prijatý v roku 2006 a smernica o univerzálnej službe by v ňom mala byť celkovo prepracovaná.


Komisia očakáva, že väčšina vysielania v EÚ bude digitálna od roku 2010

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
25.05.2005 | Čítalo: 10201 | Diskusia: 1

Európska komisia dnes požiadala členské štáty EÚ, aby zrýchlili prechod z analógového na digitálne vysielanie. Digitálne vysielanie poskytuje zlepšenú kvalitu obrazu, lepší zvuk, lepší prenosný a mobilný príjem, viacej televíznych a rozhlasových kanálov a rozšírené informačné služby. Keďže digitálne vysielanie používa spektrum efektívnejšie, uvoľní sa ďalšia kapacita pre iné použitie, ako napríklad nové služby vysielania alebo mobilnej telefónie, čo bude na na druhej strane podnecovať inovácie a rast v televíznom a komunikačnom odvetví. Komisia predpokladá, že väčšina vysielania bude v roku 2010 v digitálnej forme a navrhuje termín na úplný prechod na digitálne vysielanie presunúť už na rok 2012.


Štátna pomoc: Komisia schválila verejné financovanie pre širokopásmovú sieť v regióne Limousin vo Francúzsku

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
11.05.2005 | Čítalo: 8390 | Diskusia: 0

Európska komisia rozhodla, že spolufinancovanie otvorenej širokopásmovej infraštruktúry z verejných zdrojov v regióne Limousin vo Francúzsku prináša kompenzácie za poskytnutie služby všeobecného ekonomického záujmu a nie je štátnou pomocou. Projekt má celkový rozpočet 85 miliónov eur a bude spolufinancovaný z fondov EÚ. Schéma umožní telekomunikačným operátorom poskytovať širokopásmové služby rezidenčným užívateľom, podnikom a verejným orgánom na báze transparentnosti a nediskriminácie.


Pravidlá EÚ o elektronických komunikáciách – Komisia začína konanie o porušení voči desiatim členským štátom

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
15.04.2005 | Čítalo: 9397 | Diskusia: 1

Komisia začala súdne konanie voči desiatim členským štátom EÚ s cieľom napraviť porušenie pravidiel EÚ v oblasti  elektronických komunikácií. Poukazuje na nedostatky vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ako aj na nesprávne uplatňovanie pravidiel EÚ v praxi a to v Nemecku, Taliansku, Lotyšsku, na Malte, v Holandsku, Rakúsku, Poľsku, Portugalsku, na Slovensku a vo Fínsku. Začatie tohto konania je výsledkom obáv definovaných v správach Komisie[1] o vykonávaní v oblasti elektronických komunikácií, z ktorých najaktuálnejšia bola uverejnená na konci roku 2004.


Vysokorýchlostný prístup do internetu prostredníctvom elektrických vedení: Komisia sa pokúša vytvoriť nové možnosti trhu

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
13.04.2005 | Čítalo: 8058 | Diskusia: 0

Používanie elektrických vedení na vysokorýchlostný prístup do internetu môže byť jednoduchšie vďaka vydanému odporúčaniu Európskej komisie. Odporúčanie je adresované členským štátom a má za cieľ vyjasniť pravidlá používania elektrických vedení na prenos elektronických komunikačných dát. Komisia snaží posilniť konkurenciu tým, že otvorí trh pre nových poslytovateľov vysokorýchlostného širokopásmového internetu prostredníctvom elektrických vedení. Prístup do internetu cez elektrické vedenia je zatiaľ aplikovaný len v niekoľkých mestských oblastiach, ale potenciál je obrovský: EÚ má 200 miliónov elektrických vedení vedúcich priamo do domácností, škôl či podnikov.


Vysokorýchlostné sieťové pripojenia: Komisia odporúča stropy cien za prenájom okruhov

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
07.04.2005 | Čítalo: 7941 | Diskusia: 1

Európska komisia tvrdí, že veľkoobchodné ceny za prenájom okruhov, ktoré sú kľúčovým zdrojom širokopásmových služieb pre biznis segment, by mali reflektovať skutočné náklady. V odporúčaní členským krajinám komisia hovorí o "najlepšej aktuálnej praxi" pri tvorbe cien veľkoochodného prenájmu okruhov a poskytuje orientačné ceny na voľnom trhu pre celú EÚ. Účelom tohto odporúčania je pomôcť členským krajinám pripraviť regulačné opatrenia pre také trhy prenájmu okruhov, na ktorých neexistuje efektívna súťaž. Spoločný trh EÚ pre služby elektronických komunikácií je zdeformovaný značnými výkyvmi v cenách prenájmu okruhov (za okruh 2Mbit/s 5 km dlhý je cena v najdrahšom štáte sedemkrát vyššia ako v štáte najlacnejšom), čo je len ťažko vysvetliteľné pomocou základných nákladov.


'Roaming' charges: an obstacle to a Europe-wide mobile phone network

Info zo zahraničia | www.europarl.eu.int
23.03.2005 | Čítalo: 7898 | Diskusia: 0

Is EU legislation needed to stop exploitation of mobile phone users when 'roaming'? Telecommunications experts discussed the main issues with MEPs at a public hearing held on Wednesday by Parliament's Internal Market and Industry Committees. 'Roaming' means the use of mobile phones on foreign networks to make or receive calls or to transfer data. Among the problems: users may have to pay a large part of the cost of a call received from their home country when they are outside its borders.


Online Government now a reality almost everywhere in the EU, says Commission survey

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
15.03.2005 | Čítalo: 9312 | Diskusia: 0

Over 90% of public service providers now have an on-line presence, and 40% of basic public services1 are fully interactive, says the European Commission’s fifth annual survey of online government services in Europe. Availability and interactivity measures show that EU’s new Member States are now where the EU 15 ones were just two years ago. The challenge now is to ensure that online government services are used as widely and extensively as possible, so as to deliver the maximum possible efficiency gains for business and citizens (see IP/05/41).


EU regulators favour pro-competitive approach to Internet telephony

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
14.02.2005 | Čítalo: 7959 | Diskusia: 0

“Voice over Internet Protocol has the potential to radically change the existing market structure”: this has been stressed today by the European Regulators Group (ERG), which brings together the 25 national regulatory authorities responsible for electronic communication markets. Meeting in Brussels, the ERG adopted a common statement on Voice over Internet Protocol (VoIP) services in order to facilitate the roll out and widespread use of Internet telephony in Europe. The European Commission itself favours an EU-wide “light touch” approach to Internet telephony as the best way to encourage competition between internet carriers of telephone traffic and traditional telephone networks.


Telecommunications in the EU - Around 80 mobile subscriptions per 100 inhabitants in the EU25 in 2003

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
08.02.2005 | Čítalo: 8499 | Diskusia: 0

Mobile telephony has experienced enormous growth since 1995. During the period 1995-2003, the number of mobile telephone subscriptions has grown 42% each year on average at EU25 level. In 2003, there were over 364 million subscriptions in the EU25 compared to only 22 million in 1995, meaning there were on average 80 subscriptions to mobile phones per 100 inhabitants in the EU25 in 2003 compared to only 5 in 1995.


Public procurement – Commission sets out Action Plan to move public purchasing in Europe online

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
21.01.2005 | Čítalo: 14829 | Diskusia: 0

The European Commission has published an Action Plan on electronic public procurement to assist Member States in implementing the new Procurement Directives adopted in 2004. The objective is to enable any business with a PC and an internet connection to bid for public contracts electronically anywhere in the EU, based on clear conditions and procedures and with all the necessary security.


Information Society for all: Commission opens consultation to make ICT products and services more accessible

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
11.01.2005 | Čítalo: 8122 | Diskusia: 2

Today, the European Commission has launched a public consultation on how to make the benefits of Information and Communication Technologies available to the widest possible range of citizens, including to older people and people with disabilities. This consultation is a first step in the Commission’s endeavour to remove the technical challenges and difficulties that people with disabilities and others experience when trying to use electronic products or services such as computers, mobile phones or the Internet.


Prepojenia: Komisia odobruje, aby Slovak Telecom nadobudol výhradnú kontrolu nad mobilnou spoločnosťou EuroTel

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
16.12.2004 | Čítalo: 7875 | Diskusia: 0

Európska Komisia schválila na základe nariadenia EÚ o prepojení (fúziách) nadobudnutie úplné prevzatie mobilnej telefónnej spoločnosti EuroTel BRATISLAVA dominantným telekomunikačným operátorom Slovak Telecom. Keďže Slovak Telecom je väčšinovým vlastníkom v cieľovej spoločnosti a zastáva pozíciu k tomu, aby do značnej miery určil konkurencieschopné správanie Eurotelu, Komisia uvažuje o tom, že tento úkon nebude podstatne prekážať v efektívnej hospodárskej súťaži.


Commissioner Reding welcomes EU-wide investigation on cost of using a mobile phone abroad

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
15.12.2004 | Čítalo: 8739 | Diskusia: 0

Mobile telephone network operators across the EU have been sent today a questionnaire as part of an investigation into wholesale prices for “international roaming”, which result in high charges for people who use their mobile phones in other Member States. This initiative, supported by the Commission, was announced today by the European Regulators Group (ERG), which brings together national regulatory authorities responsible for electronic communication markets.


10. správa - Trhy elektronických komunikácií: vyhľad dobrý, potrebný väčší pokrok v regulačnej reforme

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
07.12.2004 | Čítalo: 8207 | Diskusia: 3

The EU electronic communications sector is showing signs of intensifying competition and strong growth in some segments. Progress in implementing the regulatory package has been good, but more work is needed if Europe is to reap the benefits of a fully competitive sector, says the European Commission’s latest report on the implementation of the EU electronic communications regulatory package, adopted today. This report, which for the first time covers 25 Member States, highlights the strong expansion of mobile and broadband communications. Despite progress on reform, the Commission is concerned that delays and ineffective application in some Member States could hinder competition, innovation and investment.


2010 Challenges - Challenges for Europe’s Information Society beyond 2005: starting point for a new EU strategy

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
19.11.2004 | Čítalo: 7855 | Diskusia: 0

The European Commission’s view of the challenges that a European Information Society strategy up to 2010 needs to address are set out in a Commission communication adopted today. This communication highlights the need to step up research and investment in information and communication technologies (ICT), and to promote their take-up throughout the economy. ICT should be more closely tailored to citizens’ needs and expectations, to enable them to participate more readily in socially fulfilling and culturally creative virtual communities. The challenges include electronic inclusion and citizenship, content and services, public services, skills and work, ICT as a key industry sector, interoperability of ICT networks and applications, trust and dependability and ICT for business processes. This communication is the starting point of a reflection process that will lead to the adoption of a new strategy during 2005.


Komisia nesúhlasí s rakúskym regulátorom v súvislosti s tranzitnými službami vo fixnej verejnej telefónnej sieti

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
28.10.2004 | Čítalo: 8200 | Diskusia: 1

Európska komisia prijala rozhodnutie spochybňujúce závery rakúskeho regulátora TKK (Telekom-Control-Kommission), ktorým regulátor zastavil reguláciu vo veľkoobchodných tranzitných službách. Komisia nesúhlasila s navrhnutou definíciou trhu.


Telephone bills: data privacy need not preclude individual billing of calls, says European Court of Justice

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
22.10.2004 | Čítalo: 8317 | Diskusia: 0

European Court of Justice strengthens Consumers´ rights in two rulings EU data privacy rules need not prevent telephone operators from providing telephone bills that list individual calls, and there need not be any extra charge for this service, said the European Court of Justice in a judgment given on 14 September. The Court upheld the European Commission’s case that Austria had failed to ensure that bills for using the fixed public telephone network were itemized in sufficient detail to allow users to check individual calls. Standard itemized bills could provide a higher level of detail, at no extra cost to subscribers, it noted. The Court rejected Austria’s argument that because the itemized billing provisions of Directive 98/10/EC are subject to data privacy protection, no additional levels of detail could be offered to subscribers at reasonable tariffs. Finally, the Court found that Austria had failed to provide detailed arguments supporting its assertion that bills more detailed than those currently required in Austria would infringe data protection legislation.


Európska komisia podpísala kontrakt s .eu registrátorom

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
14.10.2004 | Čítalo: 10126 | Diskusia: 0

The contract between the European Commission and EURid was signed on 12 October, enabling EURid - a consortium of Belgian, Italian and Swedish organizations - to set the .eu mechanism in motion and permit the registration of .eu domain names as soon as possible.


Communication from the Commission on Preventing and Combating Corporate and Financial Malpractice

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
11.10.2004 | Čítalo: 8161 | Diskusia: 0

Recently, a number of scandals have caused uncertainty in capital markets, damaging the overall economy. In one year Enron shareholders lost around US-dollar 67 billion leaving employees and former employees with meagre retirements1. The market capitalisation of Parmalat depreciated by more than 90% in only three months. Enron, Parmalat and no doubt other companies used and will continue to use complex and opaque structures, including subsidiaries in offshore financial centres (OFC), Special Purpose Vehicles (SPV) and complex financial transactions, often with the complicity of third parties, to reduce the transparency of their activities to investors. The risk of such practices must be reduced.


Hearing of Mrs. Viviane Reding, Commissioner designate for Information Society and Media

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
06.10.2004 | Čítalo: 12860 | Diskusia: 1

I stand before you today as the Commissioner Designate for Information Society, Audiovisual Policy and the Media Economy - in other words, as the Commissioner for innovation, inclusion and creativity. These three concepts are interdependent and enrich one another, which is why this new portfolio has been created. It combines the economic dynamism of rapidly expanding sectors, with the potential to create many new jobs, and improves the quality of life of citizens. It also gives a new impetus to creativity and cultural diversity.


European Commission announces 20 European Information Society Technology Prize winners

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
22.09.2004 | Čítalo: 11180 | Diskusia: 0

Twenty winners of the European Information Society Technologies (IST) Prize 2004 were selected by the European Commission on 17 September 2004. The winners will each receive € 5,000 and will be invited to exhibit their products in the European IST Prize Winners Village at the 2004 IST Event in The Hague from 15-17 November. The IST Prize is Europe’s most distinguished award for groundbreaking IST products. It is organised by Euro-CASE with the support and sponsorship of the IST Programme of the European Commission.


Commission grants 52 million euro to boost use of GRID – tomorrow’s

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
17.09.2004 | Čítalo: 8204 | Diskusia: 0

A Euro 52 million package of twelve EU-funded research projects, that together aim to bring “Grid” networked computing out of research labs and into industry, has just been launched by the European Commission. By giving everyone access to the immense computing power and knowledge hitherto available only to the biggest corporations and laboratories, Grid tools will boost business competitiveness and help create new markets and services. Users of Grids are able to monitor and model everything from climate change to how cars behave in collisions. An improved understanding of such behaviours ultimately helps those responsible to take the necessary steps to improve people’s quality of life.


Public procurement: Commission consults on how Europe can make the most of electronic procurement

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
14.09.2004 | Čítalo: 7988 | Diskusia: 0

The European Commission has launched an on-line consultation aimed at identifying opportunities and challenges in electronic public procurement. This is part of the process of drawing up an Action Plan to help make sure Europe’s economy gets the maximum possible benefit from the implementation of the new provisions on electronic public procurement included in the legislative package of procurement Directives adopted in February 2004.


FCC takes step toward VOIP wiretapping regulations

Info zo zahraničia | Grant Gross, IDG News Service
18.08.2004 | Čítalo: 8759 | Diskusia: 1

The U.S. Federal Communications Commission (FCC) on Wednesday took the first step toward requiring voice over Internet Protocol (VOIP) providers to comply with law enforcement wiretapping requests.


Vymenovaný predseda Barroso predstavuje svoj tím, Viviane Reding nominovaná za komisárku pre informačnú spoločnosť a médiá

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
16.08.2004 | Čítalo: 8449 | Diskusia: 0

Vymenovaný predseda Európskej komisie, José Manuel Barroso, dnes zverejnil politickú agendu, ktorú pridelil každému členovi svojho tímu. Jeho rozhodnutiu predchádzali podrobné konzultácie s každým nominovaným kandidátom na post komisára s cieľom vybudovať silného tímového ducha. Nová Komisia je stabilná a politicky skúsená. Spája ľudí z celého politického spektra a je v nej viac žien ako kedykoľvek predtým. Všetci komisári budú mať ako členovia Kolégia rovnaké právomoci. Barroso predstavil isté organizačné úpravy, ktorých cieľom je dosiahnutie kľúčových politických priorít.


First review of markets in new regulatory framework for electronic communication planned for the end of 2005

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
08.07.2004 | Čítalo: 7993 | Diskusia: 0

The Commission will maintain - until the end of 2005 - the present list of electronic communications markets that national regulatory authorities can subject to so-called “ex ante” regulation. The list is contained in a Commission Recommendation on relevant markets and services, which was adopted on 11 February 2003 (the “Recommendation”) (see IP/03/221). Updating the Recommendation at the end of 2005, rather than in June 2004, will provide a period of stability and legal certainty for market players and will lead to a more meaningful assessment of the relevant markets.


Mobile broadband services: Commission tables blueprint for anytime, anywhere access, to boost growth in business and public services

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
02.07.2004 | Čítalo: 10779 | Diskusia: 0

Accessing everything you need at head office from a computer in the field is fast becoming vital to the efficiency of both private enterprise and public services. A policy blueprint to ensure that data can be accessed anytime, anywhere across the EU, and that the EU retains its lead in this area, is set out in “Mobile broadband services”, a Commission Communication issued today. The challenges ahead include ensuring that services can be supplied seamlessly to a variety of devices, making the technologies and networks that carry them interoperable, and providing adequate intellectual property protection for services with high value-added content. These challenges call for targeted R&D, both on basic research and to accelerate technical innovation.


Enterprises Must Secure Europe's Wireless Explosion

Info zo zahraničia | rsasecurity.com
02.07.2004 | Čítalo: 13335 | Diskusia: 1

Research into the development of wireless networking in four of Europe’s main financial centres has exposed a series of alarming loopholes that is leaving many businesses open to crippling data security breaches. Approximately 34% of businesses are making fundamental security mistakes resulting in unprotected wireless traffic.


Európski sociálni partneri v sektore telekomunikácií podpísali "Smernice pre zákaznícke kontaktné centrá"

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
28.06.2004 | Čítalo: 8553 | Diskusia: 0

15. júna podpísali európski sociálni partneri v sektore telekomunikácií smernice pre telekomunikačné spoločnosti a združenia, ktoré zamestnávajú ľudí v zákazníckych kontaktných centrách (call centrách). Smernice potvrdzujú povinnosť zámestnávateľov zabezpečiť vynikajúce pracovné podmienky v centrách. To zahŕňa tréning, zdravie a bezpečnosť, diskusie o stratégii, organizácii práce a výber. Smernice taktiež načrtávajú spoločnú povinnosť sociálnych partnerov poskytovať prvotriedne služby svojim zákazníkom, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.


Spojenie Európy vysokou rýchlosťou: komisia vypracovala prehľad národných stratégií pre širokopásmový prístup

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
12.05.2004 | Čítalo: 9778 | Diskusia: 0

Počet občanov a podnikateľov pristupujúcich na internet vysokorýchlostným pripojením vzrástol medziročne v januári 2004 o viac ako 80 percent, uvádza nová správa Európskej komisie. Nástup broandandu je v súčasnosti rýchlejší v EÚ ako v Spojených štátoch a niektoré členské štáty patria celosvetovo medzi najvýkonnejšie v tejto oblasti. Všetky Členské štáty EU15 majú vypracované národné stratégie pre širokopásmový internet a nové členské krajiny ich budú mať do konca roka 2004. Všetky členské štáty vyjadrili presvedčenie, že pokrok v tejto oblasti bude poháňaný trhom. Rast bude najrýchlejší a tlak na znižovanie cien najvyšší v tých krajinách, kde konkurencia najmä zo strany alternatívnych sietí umožňuje výber poskytovateľa. Avšak úloha verejných autorít sa musí uplatniť tam, kde trhy neposkytujú dostatočné investície. Národné širokopásmové stratégie sa preto zameriavajú na zvýšenie pokrytia v slabšie obsluhovaných územiach a smerujú k stimulácii dopytu. Správa končí konštatovaním, že národné prístupy musia byť aktualizované v priebehu roka 2005 v súvislosti s novými spôsobmi poskytovania vysokorýchlostného prístupu a osvojením si skúseností z ostatných krajín.


O krok bližšie k ".eu"

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
05.05.2004 | Čítalo: 8159 | Diskusia: 2

V oficiálnom žurnáli EÚ bolo publikované nariadenie Európskej komisie, ktoré zavádza pravidlá súvisiace s implementáciou a fungovaním vrcholovej domény ".eu". Doména .eu je určená na poskytovanie európskej internetovej identity pre firmy i občanov, porovnateľne s doménami .org či .com. Toto nariadenie je Ďalším krokom ku komerčnej dostupnosti domény ".eu". Obsahuje množstvo úprav, ako napríklad žiadosti registrácie doménových mien, akreditácie registrátorov, úpravy ohľadom jazykov, obmedzenia v súvislosti s geografickými a geopolitickými menami, registrácia mien chránených známkami, procedúra riešenia sporov a podobne.


Sprístupnená webstránka designovaného eurokomisára Jána Figeľa

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
04.05.2004 | Čítalo: 8266 | Diskusia: 0

Nová internetová stránka dezignovaného komisára Jána Figeľa bola sprístupnená na portáli EU – v slovenskej a v anglickej verzii. Táto webstránka vám pomôže byť informovaný o jeho aktivitách ako člena Európskej komisie a nájdete tam tiež informácie o jeho profile, kalendári, povinnostiach, príhovoroch, ako aj informácie o posledných novinkách z jeho portfólia. Táto stránka poskytuje tiež informácie o kabinete komisára Figeľa.


Komisia víta dohodu medzi európskymi regulátormi o súťažných opatreniach použiteľných na poli elektronických komunikácií

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
29.04.2004 | Čítalo: 8500 | Diskusia: 1

Európska skupina regulátorov (ERG), ktorá združuje národné autority zodpovedné za reguláciu na trhoch elektronických komunikácií, vydala "Spoločnú pozíciu", v ktorej uvádza, ako budú autority aplikovať opatrenia na vyriešenie súťažných problémov na novootvorených trhoch elektronických komunikácií. Regulačný rámec EÚ vytyčuje 'menu' opatrení, ktoré môžu aplikovať národné regulačné orgány (NRA) na vyriešenie špecifických problémov vznikajúcich na trhoch s jedným alebo viacerými operátormi s významným vplyvom. 'Menu' zahrňuje povinnosti poskytnutia prístupu, nediskriminácie, transparentnosti, účtovania nákladov a regulácie cien.


Úloha univerzít pri budovaní Európy poznatkov

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
28.04.2004 | Čítalo: 10086 | Diskusia: 0

V týchto dňoch európsky komisár pre výskum Philippe Busquin privítal viac ako 1000 účastníkov z Európy i okolia na konferencii pod názvom "Európa poznatkov 2000: vízia pre univerzitý výskum a inovácie", ktorá sa koná v belgickom Liege. Na konferencii sa zúčastnili ministri, poslanci národných parlamentov i Európskeho parlamentu, predstavitelia univerzít, vynikajúci vedci a priemyselní lídri. Cieľom podujatia je definovať úlohu univerzít a pripraviť víziu Európy pre univerzitný výskum a inovácie na ďalších 15-20 rokov. Komisia tiež prezentuje štúdiu pod názvom "Financovanie univerzitného výskumu a inovácií". Keďže konkurencieschopnosť a mobilita sa objavuje na najvyšších priečkach v politickej agende, je jasná potreba podporovať univerzity a pomáhať tak Európe dosiahnuť ciele stanovené v marci 2000 na Európskom summite v Lisabone, aby sa stala najdynamickejšou ekonomikou na svete založenou na vedomostiach už v roku 2010. Konferencia nemá za cieľ len pomôcť delegátom plne pochopiť európsku dimenziu výziev, ktoré univerzity hrajú vo výskume, ale stimuluje tiež ďalšiu diskusiu o iniciatíve komisie pod názvom "Úloha univerzít pri budovaní Európy poznatkov".


Šesť členských štátov EÚ čelí žalobe za nedostatočnú implementáciu nových pravidiel pre elektronické komunikácie

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
22.04.2004 | Čítalo: 11075 | Diskusia: 0

Po deväťmesačnej lehote a dvoch upozorneniach rozhodla 21. apríla Európska komisia žalovať 6 členských štátov - Belgicko, Nemecko, Grécko, Francúzsko, Luxembursko a Holandsko na Európskom súdnom dvore za nedostatočnú implementáciu nového regulačného rámca elektronických komunikácií. Pritom bol zaznamenaný istý pokrok; od prvého upozornenia komisiou minulú jeseň už potrebné kroky vykonali Španielsko a Portugalsko, preto nie sú zahrnutí v tomto rozhodnutí. Holandsko schválilo novú legislatívu v pondelok a Francúzsko tiež v najbližšom čase dokončí implementáciu regulačného rámca. Tento krok posiela jasný signál všetkým členským štátom, že už nedostanú žiadnu ďalšiu lehotu pri realizácii týchto dôležitých reforiem.


Regulácia kvôli konkurencii a nárast skúseností regulátorov

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
21.04.2004 | Čítalo: 9657 | Diskusia: 0

19. apríla sa v Dubline uskutočnila konferencia Írskej konfederácie podnikateľov a zamestnávateľov o írskom predsedníctve v Rade EÚ. Zúčastnil sa na nej aj Erkki Liikanen, európsky komisár, zodpovedný za podnikanie a informatizáciu spoločnosti. Prinášame vám prejav pod názvom "Regulácia kvôli konkurencii a nárast skúseností regulátorov", ktorý na konferencii predniesol.


Španielskej telekomunikačnej spoločnosti Telefonica uložil súťažný súd pokutu 57 miliónov eur

Info zo zahraničia | TA SR
07.04.2004 | Čítalo: 128126 | Diskusia: 46217

Španielsky telekomunikačný operátor Telefonica podľa rozhodnutia Španielského súťažného súdu zneužil dominantné postavenie na trhu a porušil tým zákon o ochrane hospodárskej súťaže, ako aj článok 82 zmluvy o Európskych spoločenstvách. Súd uložil spoločnosti pokutu 57 miliónov eur. Spoločnosť dlhodobo vyšetrovali po sťažnosti Asociácie telekomunikačných spoločností (Astel) v súvislosti s postavením a obmedzovaním prístupu na telekomunikačný trh. Je to najvyššia pokuta, akú v histórii daný súd udelil. Telefonica sa proti rozhodnutiu hodlá odvolať.


IP hlas a pridružené konvergentné služby

Info zo zahraničia |
16.03.2004 | Čítalo: 8209 | Diskusia: 0

Tento dokument je záverečnou správou zo štúdie spoločnosti Analysys o hlase cez internetový protokol a pridružených konvergentných službách, ktorá bola vypracovaná pre DG pre informačnú spoločnosť Európskej komisie.


Druhá správa programu eEurope+

Info zo zahraničia |
27.02.2004 | Čítalo: 8377 | Diskusia: 0

Ambície Európskej únie, nových členských štátov a kandidátskych krajín týkajúce sa informačnej spoločnosti sú rozhodujúce pre ďalší rozvoj ekonomickej integrácie, sociálnej kohézie a kultúrnej rozmanitosti v Európe. Európska ministerská konferencia o informačnej spoločnosti "Nové možnosti rastu v rozšírenej Európe" poskytla jedinečnú možnosť na diskusiu o realizácii týchto ambícií vytýčených v akčnom pláne eEurope 2005. Pri tejto príležitosti bola vydaná záverečná správa o pokroku v programe eEurope+.


Štvrtá správa o monitoringu kandidátskych krajín EÚ (Sektor telekomunikačných služieb)

Info zo zahraničia |
26.01.2004 | Čítalo: 8087 | Diskusia: 0

With regard to its task to assist in the creation of an open and competitive internal market for telecommunication services in the Member States, the European Commission (EC) has been preparing regular reports monitoring the implementation of the European Union (EU) regulatory framework since 1997. The last (9th) report was released in November 2003.


Deviata správa komisie o implementácii regulačného rámca telekomunikácií

Info zo zahraničia |
27.11.2003 | Čítalo: 8016 | Diskusia: 0

In its final report on the implementation of the 1998 regulatory framework, and subsequently in its Communication ‘Electronic Communications: the Road to the Knowledge Economy’, the Commission stressed the importance of a full, effective and timely transition to the new EU framework for electronic communications networks and services adopted by the Parliament and Council in March 2002. This position has been strongly endorsed by the European Parliament.


Ôsma správa komisie o implementácii regulačného rámca telekomunikácií

Info zo zahraničia |
04.08.2003 | Čítalo: 8210 | Diskusia: 0

Following liberalisation in 1998, competition in European telecommunications markets has driven growth and innovation and the widespread availability of services to the public. Between 1999 and 2001 the value of telecoms services in Europe rose 24% from € 182 billion in 1999 to € 225 billion in 2001. The mobile sector alone grew by 32% in 2000 and 21% in 2001 in terms of revenue, while the average mobile penetration rate in Europe is now 75%, from 70% in 2001 1 . At the same time consumers have a wider choice of operators, with new entrants driving prices downwards. Incumbents’ tariffs for national calls have been reduced by around 50% on average since liberalisation, and those for international calls by around 40%. New entrants in many Member States now offer discounts over incumbent prices even for local calls.


Tretia správa o monitoringu kandidátskych krajín EÚ (Sektor telekomunikačných služieb)

Info zo zahraničia |
04.08.2003 | Čítalo: 8758 | Diskusia: 0

With regard to its task to assist in the creation of an open and competitive internal market for telecommunication services in the Member States, the European Commission (EC) has been preparing regular reports monitoring the implementation of the European Union (EU) regulatory framework since 1997. The last (8 th ) reported was released in December 2002. The reports examine major developments in the market, analyse the implementation of the key regulatory principles covered by the regulatory framework and draw conclusions intended to contribute to ensuring compliance with the European regulatory framework.