ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Čestní členovia

Čestným členom Asociácie sa môže stať fyzická osoba, ktorá sa významným spôsobom podieľa na rozvoji telekomunikačného prostredia v Slovenskej republike. Čestné členstvo udeľuje Členská schôdza na základe vlastnej iniciatívy alebo odporúčania Predstavenstva Asociácie.

Čestní členovia ATO: