ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Španielskej telekomunikačnej spoločnosti Telefonica uložil súťažný súd pokutu 57 miliónov eur

Info zo zahraničia | TA SR
07.04.2004 | Čítalo: 127212 | Diskusia: 46217

Španielsky telekomunikačný operátor Telefonica podľa rozhodnutia Španielského súťažného súdu zneužil dominantné postavenie na trhu a porušil tým zákon o ochrane hospodárskej súťaže, ako aj článok 82 zmluvy o Európskych spoločenstvách. Súd uložil spoločnosti pokutu 57 miliónov eur. Spoločnosť dlhodobo vyšetrovali po sťažnosti Asociácie telekomunikačných spoločností (Astel) v súvislosti s postavením a obmedzovaním prístupu na telekomunikačný trh. Je to najvyššia pokuta, akú v histórii daný súd udelil. Telefonica sa proti rozhodnutiu hodlá odvolať.

Telefonica je dominantným telekomunikačným operátorom v Španielsku a má samostatne kótované mobilné a internetové firmy. Telefonica, ktorá má spolu bezmála 150-tisíc zamestnancov, koncom roka 2003 kontrolovala 73 % španielskeho telekomunikašného trhu, čo je jeden z najvyšších údajov v západnej Európe.

www.telefonica.es/significantevents/pdfs/hr060404.pdf

Späť | Domov