ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Medzinárodný roaming: Komisárka Redingová predstavuje návrh právneho predpisu EÚ na zníženie cien a uvádza nové údaje

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
28.03.2006 | Čítalo: 7098 | Diskusia: 2

Nadmerné poplatky za používanie mobilného telefónu v zahraničí by sa čoskoro mohli stať minulosťou. Internetové stránky Európskej komisie s poplatkami za medzinárodný roaming, ktoré dnes aktualizovali, dodávajú väčšiu váhu návrhu Komisie na zníženie týchto poplatkov prostredníctvom právneho predpisu EÚ. Aktualizované stránky jasne ukazujú, že cena za štandardný štvorminútový hovor sa vo všeobecnosti drží na rovnakej vysokej úrovni v celej Európe od septembra 2005 (pozri IP/05/1217) a v niektorých prípadoch sa dokonca zvýšila napriek varovaniu Komisie, že ak ceny nesklesnú, bude potrebná regulácia na úrovni EÚ (pozri IP/04/1458, IP/05/901a MEMO/05/247).

„Je najvyšší čas, aby vnútorný trh EÚ ponúkol spotrebiteľom a obchodníkom cestujúcim do zahraničia podstatne nižšie telekomunikačné poplatky,“ povedala komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. „Navrhujem preto, aby sa na zrušenie všetkých neoprávnených poplatkov za roaming využil právny predpis EÚ. Užívateľovi mobilného telefónu by nemali účtovať vyššiu sadzbu len preto, lebo cestuje do zahraničia.“

„Zásadne podporujeme odhodlanie komisárky Redingovej vyriešiť tento pretrvávajúci problém,“ dodal Kip Meek, vysoký predstaviteľ Ofcomu, telekomunikačného regulačného orgánu Spojeného kráľovstva, ktorý je v súčasnosti aj prezidentom Európskej skupiny regulačných orgánov (ERG), organizácie, ktorá združuje vnútroštátne regulačné orgány celej EÚ-25 a funguje ako poradný orgán Komisie. „ERG je jednoznačne odhodlaná spolupracovať s komisárkou Redingovou pri hľadaní praktického, primeraného a rýchleho mechanizmu vedúceho k významnému zníženiu maloobchodných cien roamingu.“

Internetové stránky Komisie, které dnes boli aktualizované a ktoré sú k dispozícii v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine, španielštine a poľštine, ukazujú, že pre štvorminútový hovor sú ceny roamingu stále dosť rozdielne a pohybujú sa od 0,20 EUR, ktoré zaplatí fínsky zákazník volajúci domov zo Švédska, až po 13,05 EUR účtovaných za štvorminútový hovoru maltskému zákazníkovi v Lotyšsku. V niektorých prípadoch sa ceny za roaming v priebehu posledných šiestich mesiacov dokonca zvýšili: v Spojenom kráľovstve jeden operátor zvýšil cenu za roaming z 3,45 EUR na 4,92 EUR, keď zákazníci volajú domov z iných štátov EÚ. Litovskí zákazníci platia za štvorminútový hovor z Francúzska od 4,41 EUR až po neuveriteľných 12,08 EUR.

Osobitné roamingové balíky, ktoré ponúkajú niektorí operátori, zákazníci veľmi nevyužívajú, pretože väčšina z týchto tarifov vyžaduje aktiváciu alebo sa na ne viaže dodatočný mesačný poplatok. Len v niekoľkých výnimočných prípadoch došlo k istému pokroku Belgický operátor zaviedol pevnú sazbu za roaming, čím znížil cenu za volanie domov z Cypru zo 7,20 EUR na 4,40 EUR. V Írsku došlo po prvom oznámení Komisie o regulačných opatreniach týkajúcich sa roamingu v prípade niekoľkých operátorov k zrušeniu roamingových poplatkov pre užívateľov cestujúcich do Spojeného kráľovstva.

Komisia v súčasnosti pracuje na návrhu právneho predpisu EÚ, ktorým by sa znížili ceny za medzinárodný roaming na základe zásad vnútorného trhu. Komisárka Redingová dnes uviedla hlavné prvky tohoto návrhu:

• Novým právnym predpisom EÚ by sa mali v každom prípade upraviť ceny účtované medzi operátormi (veľkoobchodné ceny) Predpisom EÚ by sa zaistilo, že operátori nebudú operátorom z iných štátov účtovať podstatne viac, než tvoria skutočné náklady.

• Komisia vidí aj potrebu regulácie na maloobchodnej úrovni v záujme zabezpečenia toho, aby sa úspory operátorov na veľkoobchodnej úrovni skutočne preniesli aj na spotrebiteľov.

• Novm právnym predpisom by sa mohli predovšetkým odstrániť všetky roamingové poplatky za príjem hovorov na zahraničných cestách v EÚ.

• Okrem toho by sa v prípade hovorov uskutočnených v zahraničí mohla novým predpisom zaviesť zásada „domácich cien“. Užívateľ mobilného telefónu, ktorý cestuje po EÚ, by vždy platil iba ceny, ktoré je zvyknutý platiť vo svojej krajine: platil by buď sadzbu za miestny hovor bez ohľadu na miesto, kde sa v EU nachádza (napr. pre privolanie taxíka počas pobytu v Madridu), alebo bežnú medzinárodnú sazbu za hovory v rámci EÚ bez ohľadu na miesto, kam práve cestuje (napr. za hovor s príbuznými doma, ak je na dovolenke v zahraničí).

Komisia už usporiadala prvú fázu konzultácií o všeobecnej myšlienke právneho predpisu EÚ o medzinárodnom roamingu, pričom v období od 20. februára do 22. marca na svojich internetových stránkách vyzývala k podávaniu pripomienok. Na základe dnešného predstavenia navrhovaného právneho predpisu 3. apríla prejdú tieto konzultácie do druhej fázy a budú otvorené až do 28. apríla. Po podrobnom posúdení dopadov by Komisia mohla návrh prijať v júni. Navrhovaný právny predpis EÚ o medzinárodnom roamingu bude vyžadovať súhlas Európskeho parlamentu a Rady ministrov. Bol by to nástroj vnútorného trhu, ktorým by neboli dotknuté prebiehajúce hospodárske súťaže týkajúce se medzinárodného roamingu (pozri IP/04/994, IP/05/161).

Európska rada sa 24. marca zmienila o „dôležitosti zníženia poplatkov za roaming v záujme konkurencieschopnosti“.

Novú internetovú stránku Komisie určenú spotrebiteľom a týkajúcu sa cien za roamingové služby je možné nájsť na:
http://europa.eu.int/information_society/roaming

http://europa.eu.int/information_society/doc/factsheets/051-roaming.pdf

Pozri tiež MEMO/06/144

Späť | Domov