ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Sprístupnená webstránka designovaného eurokomisára Jána Figeľa

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
04.05.2004 | Čítalo: 7319 | Diskusia: 0

Nová internetová stránka dezignovaného komisára Jána Figeľa bola sprístupnená na portáli EU – v slovenskej a v anglickej verzii. Táto webstránka vám pomôže byť informovaný o jeho aktivitách ako člena Európskej komisie a nájdete tam tiež informácie o jeho profile, kalendári, povinnostiach, príhovoroch, ako aj informácie o posledných novinkách z jeho portfólia. Táto stránka poskytuje tiež informácie o kabinete komisára Figeľa.

Prístupom desiatich nových členov 1. mája 2004 sa začala nová éra Európskej únie, ktorá znamená nezvratné mierové ukončenie povojnového rozdelenia Európy.

Európska integrácia už priniesla mnohé významné a hmatateľné výsledky v početných oblastiach v celej Európe. Terajší vstup nových členských krajín vytvára silný základ pre trvalý mier, stabilitu a prosperitu pre budúce generácie rozšírenej Európy.

...

Viac na tejto linke

Späť | Domov