ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

„.eu“: nová internetová adresa Európy sa uvádza do prevádzky 7. decembra

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
02.12.2005 | Čítalo: 7571 | Diskusia: 0

Komisia dnes oznámila, že doména najvyššej úrovne „.eu“, prostredníctvom ktorej sa podnikateľským subjektom, verejným orgánom a občanom umožňuje zvoliť si pre ich internetovú stránku a adresu elektronickej pošty celoeurópske internetové meno, sa uvádza do prevádzky 7. decembra 2005. Vďaka prípone „.eu“ sa používateľom poskytuje možnosť vyjadriť celoeurópsku prítomnosť a ambície alebo spriaznenosť s celou Európou. Táto prípona len dopĺňa, a teda nenahrádza, kódy jednotlivých krajín, akými sú napr. „.fr“ pre Francúzsko, „.pl“ pre Poľsko alebo „.uk“ pre Veľkú Britániu. Držitelia prednostných práv, vrátane podnikateľských subjektov, budú môcť požiadať o registráciu doménových mien v priebehu štvormesačného zavádzacieho obdobia (sunrise period) pod podmienkou, že sú etablovaní v Európskej únii. Od 7. apríla 2006 sa registrácia sprístupní žiadostiam z radov širokej verejnosti. So zavedením domény .eu plní Komisia sľub, ktorý dala na zasadaní Európskej rady v Lisabone v roku 2000, keď sa zaviazala poskytnúť európskej informačnej spoločnosti internetovú identitu v medziach spoľahlivých pravidiel EÚ.

„Očakávam, že doména najvyššej úrovne .eu dosiahne význam obdobného rozsahu ako .com", uviedla komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. „Podnikateľské subjekty si prostredníctvom domény .eu rozšíria svoj trhový dosah a zároveň si podľa právnych predpisov EÚ zabezpečia ochranu proti narušiteľom systému (cybersquatter). Občanom môže adresa „.eu“ pomôcť vo väčšej miere zviditeľniť vlastnú prítomnosť alebo prítomnosť ich školy, univerzity alebo klubu na internete. Nová európska doména najvyššej úrovne preto ponúka jedinečnú príležitosť pre moderné cezhraničné on-line obchodovanie.“

Doménové meno sa používa na identifikáciu počítača alebo siete na internete. Príkladom doménového mena je „europa.eu.“ a v každej adrese elektronickej pošty ním je tá časť, ktorá nasleduje po znaku „@“. Domény najvyššej úrovne (Top Level Domains, TLD) sú základným kameňom medzinárodného systému internetových doménových mien. Sú to „prípony“ na konci doménového mena a patria do dvoch základných kategórií:

  • všeobecné TLD (gTLD), ktoré nie sú späté s nijakou krajinou, ako napr. „.com“, „.org“ a „.int“, a
  • TLD v podobe kódu krajiny (ccTLD) ako napr. „.uk“, „.fr“, „.de“, atď.

Doménu najvyššej úrovne .eu spravuje a prevádzkuje súkromný neziskový register EURid[1], ktorý Komisia vybrala na základe otvorenej výzvy. Žiadosti o registráciu doménových mien bude v registri EURid vybavovať rozsiahla sieť akreditovaných registrátorov. O registráciu doménových mien je možné požiadať len prostredníctvom jedného z takých akreditovaných registrátorov. Zoznam všetkých registrátorov a jazykov, v ktorých je možné registráciu uskutočniť, sa nachádza na tejto internetovej stránke: http://list.eurid.eu/registrars/

Spočiatku bude možnosť požiadať o registráciu mien „.eu“ vyhradená pre držiteľov ochrannej známky a verejné orgány (od 7. decembra 2005 do 6. februára 2006). Potom sa táto možnosť rozšíri na držiteľov iných „prednostných práv“, akými sú názvy obchodných spoločností alebo obchodné označenia (od 7. februára do 6. apríla 2006). Napokon môže o registráciu doménového mena „.eu“ požiadať ktokoľvek, kto je etablovaný v Európskej únii.

Na prihlášky prijaté v priebehu počiatočnej štvormesačnej fázy a v období po nej sa uplatní zásada „výhody prvého žiadateľa“. Ak teda dvaja žiadatelia majú prednostné právo na to isté meno, zaregistruje sa prihláška, ktorá bola doručená skôr. Tá istá zásada sa bude uplatňovať aj od 7. apríla 2006, keď sa registrácia sprístupní všetkým záujemcom.

Ďalšie informácie

Domovská stránka EURid: http://www.eurid.eu/en

Rozhodnutie organizácie ICANN (Internetové združenie pre registráciu mien a čísiel) o doméne „.eu“:

http://www.icann.org/announcements/announcement-23mar05.htm

Informačný materiál Európskej komisie o doméne „.eu“:

http://europa.eu.int/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2331

MEMO/05/457


[1] EURid je pracovným názvom neziskového konzorcia tvoreného 3 registrami:DNS-BE (Belgicko), IIT CNR (Taliansko) a NIC SE (Švédsko).

Späť | Domov