20. november 2007
Primaciálny palác, Bratislava


Organizátor


Hlavný reklamný partner


Partneri konferencie


 

 

 

 

 

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007

Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Pozvanie prijal a hlavný referát prednesie
Dušan ČAPLOVIČ, podpredseda vlády SR

20 November 2007
Primaciálny palác, Bratislava


Mediálni partneri