ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Pridružení členovia

Pridruženým členom Asociácie môže byť právnická osoba podnikajúca v oblasti telekomunikácií. Pridruženým členom môžu byť najmä však výrobcovia zariadení telekomunikačnej techniky, subjekty budujúce siete, tvorcovia aplikačných programov, konzultanti v oblasti telekomunikácií a pod.

Pridružení členovia ATO: