ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

IP hlas a pridružené konvergentné služby

Info zo zahraničia |
16.03.2004 | Čítalo: 7335 | Diskusia: 0

Tento dokument je záverečnou správou zo štúdie spoločnosti Analysys o hlase cez internetový protokol a pridružených konvergentných službách, ktorá bola vypracovaná pre DG pre informačnú spoločnosť Európskej komisie.

Jej cieľovou skupinou sú zástupcovia nátodných regulačných orgánov a vládnych inštitúcií. Správa identifikuje a vysvetľuje dôležité otázky spojené s prechodom z existujúcej komutovanej verejnej telefónnej siete (PSTN) do sietí s prepájaním paketov na poskytovanie hlasu. Zameriaca sa tiež na pridružené konvergentné služby. Tieto otázky zohľadňujú regulačné, technologické i ekonomické hľadisko, ale tiež štruktúru telekomunikačného trhu.


Priložené súbory:

 EC VoIP Report

Späť | Domov