ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Prepojenia: Komisia odobruje, aby Slovak Telecom nadobudol výhradnú kontrolu nad mobilnou spoločnosťou EuroTel

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
16.12.2004 | Čítalo: 6872 | Diskusia: 0

Európska Komisia schválila na základe nariadenia EÚ o prepojení (fúziách) nadobudnutie úplné prevzatie mobilnej telefónnej spoločnosti EuroTel BRATISLAVA dominantným telekomunikačným operátorom Slovak Telecom. Keďže Slovak Telecom je väčšinovým vlastníkom v cieľovej spoločnosti a zastáva pozíciu k tomu, aby do značnej miery určil konkurencieschopné správanie Eurotelu, Komisia uvažuje o tom, že tento úkon nebude podstatne prekážať v efektívnej hospodárskej súťaži.

Slovak Telecom získa nadobudnutím zvyšného 49 %-tného podielu v EuroTeli Bratislava všetky podiely v spoločnom podniku American West, ktorý je spoločným podnikom mobilných operátorov Verizon Telecommunications a AT&T Wireless Services (nedávno nazvané New Cingular Wireless Services, Inc.).

Komisia preskúmala konkurenčné efekty navrhovanej transakcie na potencionálnych trhoch pre mobilné telekomunikácie a v segmente dátových komunikačných služieb pre podnikateľov na Slovensku a zistila, že zmena zo spoločnej kontroly na výhradnú kontrolu neurýchli ziskový trhový podiel Eurotelu v mobilných telekomunikačných službách. Okrem toho, ziskový trhový podiel Eurotelu sa v segmente dátových komunikačných služieb pre podnikateľov zdá byť minimálny na trhu, kde sa jeho prítomnosť zmenšuje. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a na skutočnosť, že Slovak Telecom už je väčšinovým vlastníkom EuroTelu a do značnej miery stanovuje jeho konkurencieschopné správanie, Komisia nezistila, že by navrhovaná transakcia značne narušila efektívnu hospodársku súťaž na spoločnom trhu, alebo jej značnú časť.

Podiely Slovak Telecomu vlastní skupina Deutsche Telekom group (51 %), Ministerstvo dopravy, pôst a telekomunikácií Slovenskej republiky (34 %) a Fond národného majetku Slovenskej republiky (15 %). Slovak Telecom je dominujúcim telekomunikačným operátorom na Slovensku a poskytuje telekomunikačné a rádiokomunikačné služby, vrátane predaja a nájmu telekomunikačných prístrojov a sietí na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni.

EuroTel je jedným z dvoch mobilných operátorov na Slovensku. Väčšinu podielov vlastní Slovak Telecom (51%) a zvyšný podiel vlastní American West.

Späť | Domov