ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Prihláška za člena ATO

Chcete sa stať členom Asociácie telekomunikačných operátorov? Vyplnenú prihlášku zašlite na adresu:

Asociácia telekomunikačných operátorov
Železná 19
821 04 Bratislava
e-mail: ato@ato.sk