ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Riadni členovia

Riadnym členom Asociácie môže byť každý prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete alebo poskytovateľ verejných telekomunikačných služieb, ktorý je držiteľom príslušného povolenia k takejto činnosti a ktorý písomne potvrdil súhlas so Stanovami a svoju vôľu podporovať Asociáciu a zúčastňovať sa na jej činnosti.

Riadni členovia ATO: