ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Poradný výbor ATO

Poradný výbor zriaďuje Členská schôdza Asociácie z pridružených členov Asociácie.

Poradný výbor ako celok má právo predkladať Predstavenstvu a prostredníctvom predstavenstva Členskej schôdzi rôzne návrhy a odporúčania.