ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Podujatia

8th Annual Risk Management & Internal Audit in Telecoms 2005

Podujatia | ATO
18.08.2005 | Čítalo: 8199 | Diskusia: 0

[28-29 September 2005, Mariott Hotel, Prague, Czech Republic] Risk management and business strategy validation are becoming more and more crucial for the survival in the telecoms industry. The biggest challenge currently is to integrate all different areas of risk management into one enterprise-wide strategy. This will better control any possible risks and streamline decision-making processes. Please visit: www.riskmanagement-events.com


VIPHONE - nový rozmer telefónie

Podujatia | Patrik Krauspe
25.05.2005 | Čítalo: 8436 | Diskusia: 0

V utorok, 17. mája 2005 sa v sídle ATO uskutočnilo klubové odborné popoludnie na tému "VIPHONE - nový rozmer telefónie". O IP telefónii ako budúcnosti hlasových služieb s prítomnými zástupcami operátorov a členov ATO diskutovali zástupcovia spoločnosti Uniet Communications - Michal Pelach a Zdeněk Kloz. Spoločnosť Unient Communications SK, s.r.o. je prevádzkovateľom služby VIPHONE a orientuje sa na komunikačné riešenia dátové i hlasové.


"Prezentácia služieb v oblasti prenositeľnosti čísla"

Podujatia | Patrik Krauspe
09.03.2005 | Čítalo: 8408 | Diskusia: 0

17. februára 2005 sa na pôde Asociácie telekomunikačných operátorov uskutočnilo klubové popoludnie, ktorého témou bola "Prezentácia služieb v oblasti prenositeľnosti čísla". Spoločnosť Telogic CZ, ktorá prezentovala svoje skúsenosti, je členom mezinárodnej skupiny MINcom, ktorá je orientovaná na poskytovanie širokého portfólia služieb pre telekomunikačných operátorov. Jedným z prestížnych projektov, na ktorých sa skupina významne podieľala, bol projekt MNP /Mobile Number Portability/ v Spolkovej republike Nemecko. Tieto získané skúsenosti by veľmi radi uplatnili i v ďalších európskych krajinách, kde NP zatiaľ nie je realizovaná. Pre operátorov na Slovensku je NP v súčasnej dobe aktuálnou témou.


Klubové odborné popoludnie - TTC Marconi

Podujatia | Patrik Krauspe
24.11.2004 | Čítalo: 17667 | Diskusia: 3

V utorok, 16. novembra 2004 sa v priestoroch ATO uskutočnilo klubové odborné popoludnie na tému "Overview on Cirpack SoftSwitch solution". Svoje prezentácie predniesli prítomným zástupcom operátorov zástupcovia spoločnosti TTC Marconi.


Klubové odborné popoludnie - Kapsch

Podujatia | Patrik Krauspe
25.10.2004 | Čítalo: 8749 | Diskusia: 0

V utorok, 19. októbra 2004 sa v priestoroch ATO uskutočnilo klubové odborné popoludnie na tému "Hosted IP PBX for Wireline and Wireless Operators”. Svoje prezentácie predniesli prítomným zástupcom operátorov páni Christian Angerer a Frank Stolze zo spoločnosti Kapsch CarrierCom AG.


Klubový odborný večer - Siemens

Podujatia | Patrik Krauspe
02.07.2004 | Čítalo: 9145 | Diskusia: 0

Vo štvrtok, 24. júna 2004 sa v priestoroch Asociácie telekomunikačných operátorov uskutočnil ďalší klubový odborný večer. Tentokrát odborníci spoločnosti Siemens prezentovali riešenia problematiky prenositeľnosti čísla, technické aspekty zákonného odpočúvania a portfólio rádiových zariadení (nielen) v pásme 3,5 GHz.


Klubový odborný večer ATO - NGN siete

Podujatia | Patrik Krauspe
02.06.2004 | Čítalo: 10737 | Diskusia: 3

18. mája 2004 sa v priestoroch Asociácie telekomunikačných operátorov uskutočnil klubový odborný večer na tému "NGN siete". Prítomní členovia asociácie si vypočuli prezentáciu zástupcov spoločnosti Alcatel - Ivana Fiačana a Milana Tekela a diskutovali o budúcnosti tejto technológie v podmienkach slovenských operátorov.


Medzinárodná konferencia i-com "Kandidátske a členské krajiny EÚ v procese liberalizácie telekomunik

Podujatia |
13.10.2003 | Čítalo: 10143 | Diskusia: 0

7. októbra 2003 sa v hoteli FORUM Bratislava uskutočnila medzinárodná konferencia i-com „Kandidátske a členské krajiny EÚ v procese liberalizácie telekomunikačného trhu“, ktorú organizovala Asociácia telekomunikačných operátorov.


Druhé neformálne stretnutie s novinármi

Podujatia |
08.04.2003 | Čítalo: 8390 | Diskusia: 0

8. apríla 2003 Asociácia telekomunikačných operátorov zorganizovala v poradí už druhé Neformálne stretnutie s novinármi, ktoré sa uskutočnilo v Café Online na Obchodnej ulici v Bratislave v čase 14:30 až 16:30. Diskutovalo sa najmä o problémoch súvisiacich s novelizáciou zákona o telekomunikáciách, prepojovaním so Slovenskými telekomunikáciami a pod.


Neformálne stretnutie s novinármi

Podujatia |
16.01.2003 | Čítalo: 8767 | Diskusia: 0

Dňa 16.01.2003 Asociácia telekomunikačných operátorov zorganizovala Neformálne stretnutie s novinármi. Stretnutie sa konalo od 14.00 do 16.30 v priestoroch Cafe Online na Obchodnej ulici, kde sa diskutovalo s novinárskou obcou o problematike liberalizácie telekomunikačného trhu.


Konferencia I-COM - Očakávania

Podujatia |
02.12.2002 | Čítalo: 9135 | Diskusia: 0

Zimné kolo "i-com" bolo zamerané na ďalšiu fázu vývoja telekomunikačného prostredia, ktorá je charakterizovaná zakonzervovanou legislatívou po neprijatí novely zákona o telekomunikáciách a stavom pripravenosti regulačného prostredia pred nástupom úplnej liberalizácie od 1.januára 2003. V tomto duchu sa nieslo aj konferenčné motto: "OČAKÁVANIA".


Klubový odborný večer - Číslovací plán

Podujatia |
25.06.2002 | Čítalo: 8491 | Diskusia: 0

Úvodná časť Klubového odborného večera bola zameraná odborne, na tému "Číslovací plán".


Konferencia I-COM - "Informačná spoločnosť pre všetkých

Podujatia |
26.03.2002 | Čítalo: 10171 | Diskusia: 1

Dňa 26.marca 2002 sa v kongresovej hale hotela Fórum uskutočnila konferencia "i-com", ktorej odborným garantom bola Asociácia telekomunikačných operátorov - ATO Témou konferencie bola "Informačná spoločnosť pre všetkých". Program a základné informácie boli poskytované na samostatnej stránke www.i-com.sk.


Klubové odborné popoludnie

Podujatia |
25.03.2002 | Čítalo: 8641 | Diskusia: 0

Model LRIC pre ČR prezentovali: Ing. Ladislav Chrudina a Ing. Svatoslav Novák, predseda APVTS ČR.


Klubový koktejl

Podujatia |
25.03.2002 | Čítalo: 22599 | Diskusia: 1133

Dňa 25. marca 2002 o 19. hod. Asociácia telekomunikačných operátorov v priestoroch hotela Fórum organizovala KLUBOVÝ KOKTEJL ATO.