ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Predseda ATO

Predseda ATO je zároveň predsedom štatutárneho orgánu Asociácie telekomunikačných operátorov, Predstavenstva ATO.

Predseda:

  • vystupuje za Asociáciu na verejnosti,
  • zastupuje Asociáciu v národných a medzinárodných organizáciách, alebo poveruje zastupovaním iného člena Predstavenstva,
  • zvoláva schôdze Predstavenstva a riadi ich.

Predsedom ATO je Ing. Vladimír Ondrovič. Bol zvolený za predsedu ATO na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 20. júla 2001. Do svojej funkcie bol znovuzvolený na Výročnej členskej schôdzi konanej dňa 22.10.2002.