ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

ST znižuje mesačné poplatky za ULL

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
16.06.2006 | Čítalo: 7341 | Diskusia: 0

16.6. 2006 Telekomunikačný úrad SR dostal od spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) list, v ktorom informuje o tom, že s účinnosťou od 1. augusta 2006 znižuje ceny za používanie prístupu k účastníckemu vedeniu uvedené v referenčnej ponuke uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu (RUO).

ST znižuje ceny napr. za úplný prístup k účastníckemu vedeniu o 147,- Sk, spoločný prístup k účastníckemu vedeniu o 76, - Sk.

Predseda TÚ SR sa nedávno písomne obrátil na spol. ST, aby ústretovým prístupom a úpravou výšky mesačného poplatku za prenájom účastníckeho vedenia napomohla sprístupneniu účastníckych vedení. Vzhľadom na niektoré zmeny, ktoré medzičasom nastali, napr. zmena hodnoty WACC a niektorých ďalších parametrov, ST prehodnotila výšku tohto poplatku a znížila ceny a o zmenách s uvedením ich dôvodov informovala TÚ SR.

Späť | Domov