ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Consulting Committee of ATO

The consultancy committee shall be constituted by the Membership meeting of the Association from the associated members of the Association.

The consultancy committee as the whole has the right to submit various proposals and recommendations to the Board and via the Board to the Membership meeting.