ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Projects

Action Plan 2004

Projects |
25.02.2004 | Read: 8733 | Discussion: 2

V roku 2004 sa Asociácia telekomunikačných operátorov bude naďalej venovať predmetu svojej činnosti – zasadzovať sa o vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj trhu elektronických komunikácií so zreteľom na kvalitu a cenovú dostupnosť telekomunikačných služieb širokej verejnosti. Bude vytvárať vhodné podmienky pre činnosť prevádzkovateľov sietí a poskytovateľov služieb v oblasti elektronických komunikácií. Postupne sa asociácia formuje ako partner štátnych inštitúcií (Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Telekomunikačný úrad SR) pri tvorbe a realizácii telekomunikačnej legislatívy, Národnej politiky pre elektronické komunikácie, Stratégie informatizácie spoločnosti a ochrane čistoty telekomunikačného prostredia.


Number Portability Working Phorum

Projects |
21.08.2003 | Read: 8910 | Discussion: 0

V utorok, 29. júla 2003 sa v priestoroch Telekomunikačného úradu SR uskutočnila prezentácia modelu riešenia problematiky prenositeľnosti čísla, ktorú pripravila spoločnosť Kapsch Telecom, s.r.o. Bratislava. Spoločnosť a jej aktivity prezentoval generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Karel Feix. Následne zástupcovia spoločnosti predstavili riešenie pre prenositeľnosť čísla: Kapsch CarrierCom & Hewlett Packard OpenCall. Spomenuté prezentácie nájdete na konci článku.


Projects |
00.00.0000 | Read: 3724 | Discussion: 0