ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Supervisory Board of ATO

The Supervisory Board is the controlling body of the Association.

Supervisory Board:

  • follow up the resolutions of the Membership meeting,
  • provide regular inspection of the Association,
  • submit the reports to the Membership meeting.