ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Application Form

Would you like to become a member of Association of Telecommunication Operators? Send filled application form to this address:

Association of Telecommunication Operators
Železná 19
821 04 Bratislava
Slovak Republic
e-mail: ato@ato.sk