ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Associated Members

An associated member of the Association may be the legal entity undertaking in the telecommunication area. The associated members may mostly be the producers of the telecommunication technology, subjects developing networks, authors of the application programs, telecommunication consultants, etc.

Associated Members of ATO: