ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Contact us!

Association of Telecommunication Operators

Obchodná 42/c, 811 06 Bratislava, Slovakia

Tel.: +421.2.436.38.251

Fax: +421.2.436.38.252

E-mail: ato@ato.sk

Find us on the map