ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

VIPHONE - nový rozmer telefónie

Events | Patrik Krauspe
25.05.2005 | Read: 8579 | Discussion: 0

V utorok, 17. mája 2005 sa v sídle ATO uskutočnilo klubové odborné popoludnie na tému "VIPHONE - nový rozmer telefónie". O IP telefónii ako budúcnosti hlasových služieb s prítomnými zástupcami operátorov a členov ATO diskutovali zástupcovia spoločnosti Uniet Communications - Michal Pelach a Zdeněk Kloz. Spoločnosť Unient Communications SK, s.r.o. je prevádzkovateľom služby VIPHONE a orientuje sa na komunikačné riešenia dátové i hlasové.

V priloženom súbore nájdete množstvo užitočných informácií o službe VIPHONE - službe poskytovateľa, ktorá ponúka virtuálnu pobočkovú ústredňu a konvergenciu sveta IP a hlasu. Hlavný dôraz je kladený na vysokú pridanú hodnotu služby, jej účelnosť a otvorenosť riešenia (filtrovanie hovorov, selektívne presmerovanie na viac čísiel, integrácia s MS Outlook, remoteoffice). Koncept tejto služby je obdobou konceptu z mobilných telefónnych sietí, teda ponúka možnosť telefonovať ako aj funkcie PBX.


Attached files:

 VIPHONE - nový rozmer telefónie

Back | Home