ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

"Prezentácia služieb v oblasti prenositeľnosti čísla"

Events | Patrik Krauspe
09.03.2005 | Read: 8529 | Discussion: 0

17. februára 2005 sa na pôde Asociácie telekomunikačných operátorov uskutočnilo klubové popoludnie, ktorého témou bola "Prezentácia služieb v oblasti prenositeľnosti čísla". Spoločnosť Telogic CZ, ktorá prezentovala svoje skúsenosti, je členom mezinárodnej skupiny MINcom, ktorá je orientovaná na poskytovanie širokého portfólia služieb pre telekomunikačných operátorov. Jedným z prestížnych projektov, na ktorých sa skupina významne podieľala, bol projekt MNP /Mobile Number Portability/ v Spolkovej republike Nemecko. Tieto získané skúsenosti by veľmi radi uplatnili i v ďalších európskych krajinách, kde NP zatiaľ nie je realizovaná. Pre operátorov na Slovensku je NP v súčasnej dobe aktuálnou témou.

CEO spoločnosti TeLogic CZ s.r.o Jiří Hruška predstavil prítomným zástupcom operátorov princípy prenositeľnosti čísla. Hovoril o účastníkoch procesu prenositeľnosti, o technologickom procese, distribuovanom a centralizovanom riešení. Predstavil riešenie Arcor, ktoré realizuje spoločnosť v Spolkovej republike Nemecko. Navrhol tiež riešenie pre riešenie Number Portability na Slovensku.


Attached files:

 Prezentácia spoločnosti TeLogic CZ s.r.o.

 Number Portability Solution - TeLogic CZ

Back | Home