ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

ST zaútočili na internetové telefonovanie

Trend | 09.10.2003

Telekom hovorí o legalizácii status quo, alternatívni operátori o likvidácii konkurencie

Súboj medzi Slovenskými telekomunikáciami (ST) a alternatívnymi operátormi sa ďalej stupňuje. Dominantný hráč si najnovšie zobral na mušku baštu konkurencie - prenos hlasu vo forme dát prostredníctvom internetu (Voice over IP - VoIP). Ten operátorom umožňuje zarábať na lacných, i keď menej kvalitných medzinárodných a medzimestských hovoroch. A oberať tým o tržby ST. Tie na túto situáciu nezareagovali pre zákazníkov ešte lákavejšou ponukou, ale využili chaotický právny status quo, ktorý na trhu podľa operátorov vznikol vinou Telekomunikačného úradu (TÚ) SR.

Stanovisko regulátora

Koncom augusta ST predstavili internetovým providerom veľkoobchodný model dial-upového prístupu do internetu (TREND 38/2003). V návrhu obchodných podmienok sa niekoľkokrát rôznou formou spomína prísny zákaz použitia služby na účely poskytovania VoIP. ST chcú navyše k 1. aprílu 2004 vypnúť smerovanie volaní na jednotné prístupové čísla 019xy na existujúce pripojenia operátorov.

To by viedlo k zániku VoIP poskytovaného prostredníctvom vytáčanej linky. Providerom síce ostane možnosť prenášať hlas v dátach pre väčších klientov, ktorí sú k nim pripojení pevnou linkou. Stratia však prístup k segmentu individuálnych zákazníkov, malých a stredných podnikov.

ST sa pri rozhodnutí zabrániť operátorom poskytovať VoIP cez čísla 019xy odvolávajú na stanovisko TÚ SR. Riaditeľ odboru technickej regulácie Jozef Maslen v ňom uvádza, že čísla 019xy možno použiť iba na prístup do internetu, nie na poskytovanie VoIP. "Veľkoobchodná ponuka je určená pre poskytovateľov internetu, a nie pre poskytovateľov hlasových služieb v akejkoľvek forme," vysvetlil TRENDU hovorca ST Radoslav Bielka. "Preto je vylúčenie možnosti poskytovať hlasové služby na skrátených číslach 019xy opodstatnené," dodal.

Čísla a licencie

Korene VoIP problému siahajú do roku 1998, keď štát rozhodol o účele prístupových telefónnych čísel. V takzvanom národnom číslovacom pláne vyčlenili číselné skupiny 019xy na dial-upový prístup do internetu a čísla 06xy na služby VoIP. Tie potom TÚ SR v licenciách rozdelil jednotlivým providerom.

Aj keď obe číselné skupiny vznikli v rovnakom čase, nečakal ich rovnaký osud. Internetové prístupové čísla 019xy ST vo veľmi krátkom čase sprevádzkovali, zaviedli pre ne osobitné tarify, ktoré postupne výrazne zvýhodnili oproti poplatkom za bežné lokálne hovory. To, že k službe nevydali všeobecné obchodné podmienky, hoci ich k tomu zaväzoval zákon o telekomunikáciách, nikomu neprekážalo. Biznis fungoval s jediným boľavým miestom - ST sa s konkurentmi nechceli deliť o výnosy, ktoré im internetisti na telefónnych poplatkoch prinášali.

Čísla 06xy napriek výzvam a žiadostiam alternatívnych operátorov nikdy neožili. "Z ST prišla odpoveď, aby sme túto vec odložili, kým nebudú jasné legislatívne a technické podmienky poskytovania služby," spomína manažér spoločnosti Amtel Slovensko, s.r.o., Bratislava Belo Strenitzer. Nápravy zo strany regulátora sa ani on, ani jeho kolegovia z konkurenčných firiem dodnes nedočkali. Lenže VoIP bol pre operátorov priveľkým lákadlom. "Táto služba bola svojím spôsobom jedinou konkurenčnou náhradou alternatívneho operátora vo vzťahu k verejnej telefónnej službe poskytovanej ST," vysvetľuje generálny riaditeľ eTelu Slovensko, s.r.o., Bratislava Juraj Taptič. Príčinu vidí v neexistencii riadnej zmluvy o prepojení sietí s ST.

A tak viacerí operátori začali cez číslo 019xy popri prístupe do internetu alebo namiesto neho poskytovať služby internetovej telefónie. Relatívne nízke poplatky za 019xy volania v kombinácii s relatívne výhodným ukončovaním hovorov v sieti ST cez zahraničných operátorov im umožňovali poskytovať medzinárodné, ba aj medzimestské telefonáty lacnejšie ako dominantný hráč. Pre niektorých alternatívcov sa VoIP stal kľúčovým prvkom biznisu. Napríklad Amtelu tvorí 90 percent tržieb i zisku, v prípade Nextry, s.r.o., Bratislava ide podľa konateľa Juraja Ďurova o "tisíce zákazníkov, státisíce minút a miliónové tržby".

Zmarené investície

Ak by plán ST vyšiel, dial-upové internetové telefonovanie by sa stalo históriou. Alternatívni operátori sa však, pochopiteľne, VoIP biznisu vzdať nemienia. Všetky žiadosti, no i náznaky súdnych dohier vysielajú na adresu Telekomunikačného úradu SR.

Zásluhou regulátora má najlepšiu východiskovú pozíciu Nextra. Nej totiž TÚ SR ako jedinému providerovi na trhu pridelil číslo zo skupiny 019xy nielen na poskytovanie internetového prístupu, ale aj na poskytovanie VoIP služieb. "Povinnosťou TÚ SR je zabezpečiť také podmienky, aby sme mohli vykonávať telekomunikačnú činnosť v súlade s našou licenciou," tvrdí konateľ Nextry Juraj Ďurov. Platnosť licencie, vydanej v decembri 2002, je dvadsať rokov.

Problém tiež je, že pri poslednom prehodnocovaní číselného plánu v polovici uplynulého roka sa skupiny kódov 06xy stratili. Regulátor namiesto nich naprojektoval číselné množiny 0650 xxx xxx, ktoré však majú slúžiť ako čísla koncových účastníkov. "To je ďalší argument v prospech využitia číselných kódov z množiny 019xy na služby VoIP," mieni J. Ďurov.

Vzhľadom na fakt, že Nextra dostala dva číselné kódy 019xy tak na prístup do internetu, ako aj na VoIP služby, v priebehu uplynulých ôsmich mesiacov počítala s poskytovaním týchto služieb a podľa J. Ďurova investovala desiatky miliónov korún do modernizácie siete. Prístupové uzly vybavila zariadeniami, ktoré dokážu rozlíšiť modem a ľudský hlas a prenášať tak dáta, ako aj hlas. Tieto investície by v prípade prechodu na veľkoobchodný dial-upový model ST vyšli navnivoč. "Každý operátor by bol v takom prípade nútený chrániť svoje investície a podnikať všetky kroky, aby boli podmienky licencie dodržané," konštatuje J. Ďurov.

Telekomunikačný regulátor zareagoval sebakritikou. "Mali sme reagovať skôr," skonštatoval hovorca úradu Roman Vavro. Povedal, že na riešení sa pracuje, ale odmietol spresniť ako. Naznačil len, že regulátor môže stanovisko, ktorým celú záležitosť rozpútal, zmeniť. "Snažíme sa vec riešiť k spokojnosti alternatívnych operátorov," dodal podpredseda TÚ SR Juraj Michňa. Ako však upozornil predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič, úrad sa doteraz vždy zmohol len na takéto "vágne vyjadrenia".

Späť | Domov