ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Žurnál Rádia Twist 18:00

Rádio Twist | 08.10.2003

Slováci si stále nemôžu pri telefonovaní z pevných liniek vybrať iného operátora, pritom už 10 mesiacov mali Slovenským telekomunikáciám konkurovať iné firmy. Aspoň tak hovorí v súčasnosti platný Telekomunikačný zákon. To, čo je na papieri však v praxi vôbec nefunguje. Všetko stojí a padá na prepojení sietí medzi alternatívnym a dominantným operátorom. Rokovania uviazli na mŕtvom bode. Pre jednu stranu sú podmienky, hlavne výška prepojovacích poplatkov likvidačné, druhá hovorí o nezáujme dohodnúť sa.

Juraj Taptič, generálny riaditeľ spoločnosti ETAU Slovensko, Bratislava: "Požiadavky, ktoré ST preniesli do svojej ponuky na prepojenie sú pre akéhokoľvek alternatívneho operátora neprípustné."

Miroslav Majoroš, prezident Slovenských telekomunikácií, Bratislava: "Pokiaľ je pre nich likvidačné to, že musia platiť, pokiaľ je pre nich likvidačné to, že musia budovať infraštruktúru, pokiaľ je pre nich likvidačné to, že naozaj sa musia pustiť do samostatného biznisu, možno že áno. Ja si nemyslím v žiadnom prípade, že to je likvidačná ponuka."

Ako to vlastne v skutočnosti je, sa verejnosť nemá šancu dozvedieť. Telekomunikácie totiž zaviazali operátorov mlčanlivosťou do vtedy, kým jeden z nich zmluvu o prepojení nepodpíše, bude tajná. Hovorí

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov, Bratislava: "Tieto rokovania stoja na mŕtvom bode a bez toho, aby bol externý zásah do rokovania, čiže zo strany štátu cestou Telekomunikačného úradu, sa tieto rokovania ďalej určite nepohnú."

TÚ ale podľa svojho predsedu Milana Luknára zasiahnuť nemôže.

Milan Luknár, predseda Telekomunikačného úradu, Bratislava: "Zákon nám jednoducho neumožňuje vstúpiť do rokovaní pred tým, než sa zmluva uzatvorí. To je celá chyba. Ak by sme čokoľvek urobili, riskujeme súdny proces prípadný."

Východiskom tohto bludného kruhu bude podľa Luknára prijatie nového zákona o elektronických komunikáciách. Už tento mesiac by mal byť v parlamente.

Milan Luknár, predseda Telekomunikačného úradu, Bratislava: "Nový zákon nám umožňuje prikazovať a vstupovať do rokovaní, takže tento problém by nemal byť."

A tak je možné, že už počas nasledujúceho roku aj Slováci zistia, čo je to väčší výber, lepšia kvalita a nižšia cena telekomunikačných služieb.

Späť | Domov