ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Rádiožurnál Slovenského rozhlasu 18:00

Rádio Slovensko | 03.10.2003

Po vstupe do Európskej únie si budete môcť pri prechode od jedného telekomunikačného operátora k druhému preniesť pôvodné telefónne číslo, či už v pevnej alebo mobilnej sieti. Zabezpečiť to má nový zákon o elektronických komunikáciách. Podľa šéfa Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimíra Ondroviča, možnosť prenosu čísla v značnej miere ovplyvní rozhodovanie, čo sa pozitívne prejaví na tvorbe konkurenčného prostredia. Zmena telefónneho čísla totiž so sebou prináša viaceré, nielen finančné problémy a zákazník niekedy aj preto radšej zostane u pôvodného operátora.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov: "Táto služba by mala byť k dispozícii podľa návrhu zákona k 1. máju budúceho roka a znamenalo by to, že v prvej fáze by aspoň v geografických oblastiach, napríklad v Bratislave, alebo v rámci Košíc, alebo v rámci jednotlivých krajov, by si účastník mohol zobrať svoje číslo k inému operátorovi."

Šéf asociácie dodal, že v budúcnosti by sa malo dať s jedným číslom putovať po celom Slovensku a to v rámci pevnej i m obilnej siete. Vyžaduje si to však úplnú digitalizáciu siete Slovenských telekomunikácií a technické vybavenie ostatných telekomunikačných operátorov pre poskytovanie tejto služby.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov: "Čo je investične dosť náročné a tretí problém je v tom, že národnú databázu čísel musí niekto spravovať a musí spravovať to portovanie, alebo prenositeľnosť tých čísiel od jedného operátora k druhému."

Čo by malo riešiť tzv. fórum pre prenositeľnosť čísla, zriadené pri Telekomunikačnom úrade s účasťou všetkých telekomunikačných operátorov. Vladimír Ondrovič ale predpokladá, že Slovenské telekomunikácie nebudú mať veľký záujem na urýchlenej aplikácii prenositeľnosti čísla.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov: "Samozrejme že ten kto dnes má pripojených všetkých účastníkov pevnej telefónnej siete na svojej sieti, tak by sa ich nerád zbavil. Čiže nie je to v jeho prospech, aby takáto služba k dispozícii bola a logicky tento operátor bude vyvíjať tlak, aby túto službu poskytoval čo najneskôr."

Reaguje viceprezident Slovenských telekomunikácií Ján Kondáš.

Ján Kondáš, viceprezident Slovenských telekomunikácií: "Slovenské telekomunikácie splnia všetky požiadavky zákona, ktoré ukladajú vyhovieť požiadavkám na prenositeľnosť čísla, akonáhle bude úplne digitalizovaná sieť, čiže v tomto zmysle slova osobne si myslíme, že aj táto výhoda vlastne zvýši komfort komunikácie na Slovensku tak pre fyzické osoby, ako aj pre firmy."

Pokiaľ ide o tú digitalizáciu siete, kedy plánujete s jej ukončením?

Ján Kondáš, viceprezident Slovenských telekomunikácií: "Slovenské telekomunikácie podľa licencie ktorá im bola pridelená, musia ukončiť digitalizáciu do 1.1. roku 2005. Čiže do tohto termínu určite bude ukončená digitalizácia celej našej siete."

Späť | Domov