ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Črtajú sa nové pravidlá telekomunikačného trhu

Hospodárske noviny | 03.10.2003

Zákon o elektronických komunikáciách, ktorý bude podľa európskych smerníc upravovať podmienky na slovenskom telekomunikačnom trhu a nahradí súčasný telekomunikačný zákon, už naberá konkrétnu podobu. Na rokovanie parlamentu do prvého čítania by mal byť zaradený už tento mesiac a definitívne schválenie sa očakáva v novembri.

Komisia pre transformáciu dopravy, pôšt a telekomunikácií pri hospodárskom výbore Národnej rady, dostala od jednotlivých operátorov a odvetvových organizácií zhruba 120 pripomienok k zneniu zákona z dielne ministerstva dopravy.

Úrad v novom prostredí

Ako sa zhodli zástupcovia Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) a telekomunikačného úradu, posilnenie kompetencií regulátora, ktorý bude môcť vstupovať priamo do rokovaní medzi operátormi, je vítanou zmenou. Predseda úradu Milan Luknár sa však obáva, že v novom trhovom prostredí úrad nebude mať dostatočné kapacity na zvládnutie všetkých úloh. V súčasnosti je veľmi ťažké zamestnať dostatok kvalifikovaných odborníkov, keďže sa ako orgán štátnej správy riadime tabuľkovým oceňovaním," dodal. Príjmy úradu, ktoré inkasuje za udelené licencie, frekvencie či za pokuty podľa európskej smernice, nesmú presahovať jeho administratívne náklady. Má sa tým zabezpečiť, aby nebol ziskový a aby plnil svoju regulačnú funkciu. Na rokovaní komisie zaznelo niekoľko alternatív riešenia situácie - od presunutia úradu spod rozpočtovej kapitoly ministerstva dopravy až po zmenu jeho štatútu.

Netradičná zhoda

Slovenské telekomunikácie sa včera netradične zhodli s ATO v otázke odpočúvania. Silové rezorty - ministerstvá obrany a vnútra - ako aj Slovenská informačná služba považujú za nutnosť, aby v novom zákone bola pre operátorov zakotvená povinnosť zabezpečiť odpočúvacie zariadenia. Telekomunikáciám a ani menším poskytovateľom hlasovej služby to nevyhovuje. Operátori si to však podľa predbežného návrhu môžu započítať do bežných nákladov. Zákonnosť tejto povinnosti v súčasnosti skúma Ústavný súd.

Medzi osemnástimi pripomienkami asociácie operátorov je, napríklad, aj úprava výšky pokút, ktoré môže za porušenie hospodárskej súťaže či iné priestupky udeliť telekomunikačný úrad. Kým vládny návrh stanovuje maximálnu výšku pokuty na 20 miliónov korún, asociácia navrhuje, aby sa odvíjala od obratu jednotlivých operátorov, s čím, naopak, nesúhlasia Slovenské telekomunikácie.

Od nového roku budú významní hráči na telekomunikačnom trhu prispievať do fondu univerzálnej služby, ktorá má byť podľa zákona dostupná na celom území Slovenska za prijateľnú cenu. Kým návrh zákona znížil minimálny trhový podiel operátorov povinných prispievať do fondu z piatich percent na 0,2 percenta, ATO navrhuje dvojpercentné minimum.

Prenositeľnosť čísla

Podľa nového zákona si bude môcť volajúci v pevnej či mobilnej sieti, ktorý sa rozhodne zmeniť operátora, ponechať svoje pôvodné číslo. Okrem technickej prípravy operátorov je nutné ustanoviť administrátora národnej číslovacej databázy. Telekomunikačný úrad a ATO ako jednu z možností vidia model fungujúci v Česku, kde je týmto administrátorom nezávislá firma. Nie je však vylúčené, že administrátorom bude aj jeden z dominantných operátorov.

Späť | Domov