ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Najväčšie investície tiesňovú linku 112 ešte iba čakajú

Trend | 02.10.2003

Klasické núdzové čísla budú aktívne ešte štyri roky

Na Slovensku možno od začiatku júla v tiesni bezplatne telefonovať okrem klasických čísel 150, 155 a 158 aj na linku 112. Keďže sa však s budovaním systému ešte len začína, operátor nového núdzového strediska volajúcemu veľmi nepomôže. Zatiaľ totiž funguje len ako spojovateľ operačného centra požiarnikov, polície a zdravotníckej záchrannej služby, ktoré vzniknutú situáciu ďalej rieši. V budúcnosti by však mal činnosť záchranných zložiek reálne koordinovať. Okrem toho by mal vedieť lokalizovať volajúceho, čo v súčasnosti dokáže len polícia.

Na vykonávanie činnosti v plnom rozsahu zatiaľ koordinačným strediskám chýbajú skúsenosti a potrebné technologické vybavenie. Krajské úrady, ktoré budovanie integrovaného záchranného systému (IZS) zastrešujú, doň doteraz investovali približne 40 miliónov korún. Ďalšie peniaze by sa mali použiť na nákup a inštaláciu systému podpory riadenia a prenosu informácií.

Tender na dodávateľa už v súčasnosti prebieha. Víťaz by mal byť známy v priebehu októbra. "S technologickým dobudovaním koordinačných centier by sa malo začať približne o pol roka," predpokladá Štefan Smiček z Úradu civilnej ochrany (ÚCO) Ministerstva vnútra SR. Jedným dychom dodáva, že rýchlosť prác bude závisieť od financií, ktoré budú mať krajské úrady k dispozícii. IZS by mal naplno fungovať až o štyri roky, pričom investície do technologického a personálneho vybavenia koordinačných stredísk sa dovtedy vyšplhajú na 300 miliónov korún. "Do roku 2007 musíme dobudovať koordinačné strediská, vyškoliť operátorov, vybaviť ich príslušnými kompetenciami, prispôsobiť legislatívu a integrovať činnosť záchranných zložiek," vyratúva Š. Smiček.

Žilina po vlastnej línii

Na budovaní koordinačných centier sa doteraz podieľalo viacero technologických dodávateľov. Vo výberových konaniach v šiestich krajoch uspela spoločnosť Damovo Slovakia, s.r.o., Bratislava, po jednom si rozdelili firma 2N Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica a nitriansky živnostník Juraj Halás podnikajúci pod obchodným meno H.T.C. so subdodávateľom Kapsch Telecom, s.r.o., Bratislava.

Podľa zákona č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme museli linky fungovať od začiatku júla tohto roka. Keďže sa krajské úrady dostali do časovej tiesne, dodávateľov vyberali v rokovacom konaní bez zverejnenia.

V siedmich krajoch riešili koordinačné centrum ako nadstavbu hlasových ústrední ministerstva vnútra, ktorých dodávateľom je Damovo a Kapsch. Špecifický postup zvolili v Žiline, kde sa rozhodli komunikačný systém krajského úradu a koordinačného strediska oddeliť. "Chceme sa tak vyhnúť prípadným problémom pri plnom vyťažení kapacít ústredne krajského úradu," vysvetľuje vedúci odboru civilnej ochrany obyvateľstva a obrany Dušan Bartko.

Firmy krajským úradom nainštalovali dispečerský systém a pobočkové ústredne schopné komunikovať s rádiovými systémami jednotlivých záchranných zložiek. Súčasťou dodávky od spoločnosti Damovo bolo aj vybavenie dispečerského pracoviska, ktoré pozostáva z digitálnych terminálov s výstupmi pre nahrávacie zariadenie a rozhraním pre dátové a multimediálne pripojenie.

Pre operátorov zatiaľ bezplatne

Keďže operátor musí komunikovať s jednotlivými zložkami integrovaného záchranného systému, sú pobočkové ústredne napojené na sieť rezortu vnútra. Prostredníctvom nej komunikujú s operačnými centrami polície a hasičského a záchranného zboru. Zdravotná záchranná služba má vlastnú komunikačnú sieť, do ktorej sa povely operátorov koordinačných stredísk dostávajú cez infraštruktúru Slovenských telekomunikácií (ST). "Zdravotnícka záchranná služba patrí pod Ministerstvo zdravotníctva SR, a preto dosiaľ nebol dôvod na to, aby jej systémy spravoval rezort vnútra," dodáva Š. Smiček.

Všetky koordinačné strediská sú prepojené aj so sieťou ST, ktoré zabezpečujú prenos hovorov zo sietí mobilných, ako aj alternatívnych operátorov. Podľa zákona o integrovanom záchrannom systéme musia všetci poskytovatelia hlasových služieb svojim zákazníkom umožniť bezplatne volať na linku 112. Aktívni operátori si podľa podpredsedu Asociácie telekomunikačných operátorov Tibora Csernáka zákonnú povinnosť splnili.

ST zatiaľ hovory z konkurenčných sietí na tiesňové linky prenášajú zdarma. Situácia sa však pravdepodobne po vzájomnom prepojení zmení v neprospech menších operátorov. Telekom totiž počíta s tým, že jeho konkurenti budú za prenos bezplatných hovorov platiť. Podľa hovorcu ST Radoslava Bielku síce volania na núdzové číslo 112 budú pre všetkých volajúcich zadarmo, no dodal, že akékoľvek spoplatňovanie bude výlučne záležitosťou zmluvných vzťahov medzi operátormi.

Systém len štartuje

Aj napriek investovaným prostriedkom je zatiaľ volanie na linku 112 pre človeka v ohrození, ktorému je každá sekunda navyše dobrá, len zbytočné zdržanie. V súčasnosti totiž operátor dispečingu koordinačného centra hovory len archivuje a ďalej prepája do operačného strediska, ktoré poskytuje konkrétnu pomoc v tiesni a vyberá najvhodnejšiu mobilnú jednotku na zásah.

Kým IZS nezačne fungovať naplno, Š. Smiček odporúča telefonovať na klasické tiesňové linky, teda priamo na operačné centrá polície (158), hasičského a záchranného zboru (150) a zdravotnej záchrannej služby (155). Tie prestanú byť aktívne až v roku 2007.

Š. Smiček pripúšťa, že celý systém sa spustil skôr, ako bol technicky plne vybavený. Odmieta však názory o jeho zbytočnosti: "Sme len na začiatku a v prvom rade chceme, aby si ľudia na používanie čísla tiesňového volania 112 počas nasledujúcich štyroch rokov zvykli."

Stodvanástka je štandardným číslom pre tiesňové volania v krajinách EÚ. "Cudzinci, ktorí nepoznajú lokálne tiesňové linky, budú v krízových situáciách s najväčšou pravdepodobnosťou telefonovať práve na toto číslo, lebo sú naň zvyknutí," pripomína Š. Smiček.

Len zlomok dispečerov koordinačných stredísk je však v súčasnosti dostatočne jazykovo zdatný na to, aby mohol poskytnúť pomoc aj cudzincom. "Tento problém by sme chceli v krátkom čase vyriešiť a na každom pracovisku by mal byť minimálne jeden, ktorý bude ovládať aj cudzie jazyky," hovorí S. Smiček. Do úvahy pripadá predovšetkým angličtina a nemčina.

Viac zneužívaná ako využívaná

Verejnosť na aktiváciu linky 112 reagovala okamžite. Prvý týždeň jej fungovania koordinačné strediská prijali 150-tisíc hovorov. Len štyri percentá z nich však boli skutočne tiesňové. Najviac zlomyseľných volaní prišlo z Košického kraja.

Technológia nával stíha. Dodané pobočkové ústredne umožňujú prijatie tridsiatich hovorov odrazu. Podľa Š. Smička však zneužívanie tiesňovej linky zbytočne preťažuje operátorov, ktorí musia denne prijať približne tisícpäťsto hovorov, pričom len šesťdesiat z nich tvoria skutočné tiesňové volania.

Volajúcich neodrádza ani to, že za zneužitie tiesňovej linky môžu dostať pokutu až 150-tisíc korún. Počet zlomyseľných volaní sa podľa S. Smička nezníži dovtedy, kým operátori koordinačných stredísk nebudú môcť lokalizovať volajúcich.

Ani jeden krajský úrad zatiaľ pokutu neudelil. Ak by ju v súčasnosti chcel niekomu dať, musel by sa s trestným oznámením obrátiť na políciu. Keď vyšetrovateľ zistí, odkiaľ hovor na koordinačné stredisko prišiel, prípad rekvalifikuje ako priestupok a postúpi na krajský úrad. Ten potom pošle vinníkovi zloženku s vymeranou pokutou.

Späť | Domov