ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Zatiaľ žiadna zmluva o prepojení

Hospodárske noviny | 17.09.2003

Rokovania o prepojovacích zmluvách Slovenských telekomunikácií a alternatívnych operátorov v pevnej hlasovej službe zatiaľ nepriniesli konkrétne výsledky. Aj keď stále nie sú uzatvorené žiadne zmluvy, chce sa so sieťou dominantného operátora prepojiť dvanásť menších telekomunikačných firiem. Podľa vedúceho odboru externej komunikácie Radoslava Bielku sa v súčasnosti finalizujú zmluvy s troma operátormi.

Záujemcovia o prepojenie nesúhlasia s podmienkami, ktoré im telekomunikácie navrhujú. Zmluvy o prepojení telekomunikácie poskytujú skôr ako komerčnú službu, a nie tak, ako by ju zo zákona mali poskytovať," tvrdí predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič. Zmluvy sú podľa neho pre operátorov cenovo nevýhodné a komplikujú im podnikanie. Asociácia vypracúva vlastnú referenčnú ponuku na prepojenie, ktorú chce predložiť telekomunikáciám ako protinávrh. Ondrovič tiež dodal, že nemá údaje o rokovaniach jednotlivých členov asociácie, ktoré by v blízkom čase viedli k podpisu zmlúv. Bielka však tvrdí, že spoločnosť rokuje aj s firmami, ktoré do asociácie nepatria. Obsah zmlúv o prepojení s alternatívnymi operátormi podlieha obchodnému tajomstvu a jeho prezradenie môže byť pokutované až do výšky jedného milióna korún. Operátori preto o konkrétnych podmienkach nehovoria.

S telekomunikáciami by sa už do konca roka chcela prepojiť napríklad spoločnosť Dial Telecom. Tá o zmluve rokuje už od januára. Riaditeľ firmy David Bečvář problémy nevidí v samotných cenách za hovory, ale v cenách služieb, ktoré s prepojením súvisia. Problémy vidí firma tiež v podmienkach zdieľania prepojovacích okruhov, pri ktorých jej nevyhovujú ich kapacity či spôsob prognózovania a výpovedné lehoty. V rokovaniach však vidíme priestor na manévrovanie," dodal Bečvář.

Späť | Domov