ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Liberalizácia prešla vládou

Hospodárske noviny | 11.09.2003

Zákon o elektronických komunikáciách, ktorý by mal priniesť skutočnú liberalizáciu telekomunikačného trhu na Slovensku a väčšina jeho ustanovení by mala nadobudnúť platnosť začiatkom budúceho roka, včera schválila vláda. Zákon je plne v súlade so štandardmi EÚ. Kabinetu odporučili zákon schváliť Legislatívna rada vlády i ministerstvo dopravy. Zo súkromného sektora mal podporu najmä subjektov združených v Asociácii telekomunikačných operátorov.

Späť | Domov