ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Na neprijatie novely telekomunikačného zákona doplatí najmä zákazník

Rádio Free Europe | 03.07.2003

Neschválenie novely telekomunikačného zákona znamená najmä oddialenie vstupu konkurencie voči stále monopolným Slovenským telekomunikáciám v poskytovaní hlasových služieb na pevnej linke. Tie už od januára - ako im to ukladá zákon - rokujú s novými operátormi o prepojení ich sietí. Práve to je základnou podmienkou, aby sa dostali k zákazníkom. Stále sa však nevedia dohodnúť. Práve novela mala umožniť Telekomunikačnému úradu, aby účinne vstúpil do týchto rokovaní a aby Slovenské telekomunikácie donútil ponúknuť novým operátorom reálne podmienky prepojenia. V konečnom dôsledku na to doplatí zákazník. Hovorí predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič: "Samozrejme, že to nebude dobré ani pre samotných účastníkov, pretože každé konkurenčné prostredie prináša benefit pre konečného užívateľa." Ten by sa prejavil v kvalite poskytovania služieb i v tlaku na zníženie cien. Druhý závažný dôsledok neprijatia novely telekomunikačného zákona sa týka zahraničných investorov: "Uvidíme, akým spôsobom zareagujú alternatívni operátori, pretože ich investori čakajú niekoľko mesiacov, možno rokov na to, že tie podmienky na podnikanie na Slovensku sa zlepšia." Tretím dôsledkom môže byť to, že aj keď sa konečne v novom zákone o elektronických komunikáciách, ktorý má platiť od budúceho roka, zreálnia podmienky pre vstup konkurencie na trh, ten môže byť už do veľkej miery zabetónovaný. Podľa člena občianskeho združenia Internet pre všetkých Michala Fajta možno už o pol roka: "Môže byť ten trh natoľko ovplyvnený dominantným operátorom, že potom sa už ťažko bude dať hovoriť o akejkoľvek konkurencii." Ďalším nemenej podstatným dôsledkom neprijatia novely telekomunikačného zákona je poškodenie imidžu Slovenskej republiky. Aj samotná Európska komisia totiž cíti, že za odkladaním prijatia novely stojí politický lobing Slovenských telekomunikácií. Podľa Vladimíra Ondroviča je situácia na Slovensku komplikovaná aj spôsobom privatizácie Slovenských telekomunikácií, pretože okrem Deutsche Telecomu je stále veľkým akcionárom aj štát zastúpený ministerstvom dopravy: "Ministerstvo sa dostáva do schizofrenického stavu. Pretože na jednej strane musí podporovať ako akcionár monopolného prevádzkovateľa, no na druhej strane by malo vytvárať podmienky pre tých ostatných alternatívnych operátorov." Minister Pavol Prokopovič po neprijatí prezidentom vrátenej novely telekomunikačného zákona pre Slobodnú Európu skonštatov, že by bolo dobré, ak by bola novela prijatá. Pretože aj zo strany komisára Európskej únie pána Liikanena bola požiadavka, aby sme to urobili čo najskôr.

Späť | Domov