ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Transparentnosť hore nohami

Hospodársky denník | 11.07.2003

Štátni úradníci však narábajú s peniazmi daňových poplatníkov

Na Slovensku sa človek môže stretnúť s akýmkoľvek extrémom a nič sa ani pri tom najkrikľavejšom prekročení hraníc nedeje. Názorným príkladom netransparentnosti konania sú napríklad zmluvy, ktoré uzatvárajú (poväčšine) ministri so zahraničnými firmami, o určitej spolupráci. Extra príkladom sú predovšetkým zmluvy o Slovenských telekomunikáciách a SSP. Napríklad štát (cez ministerstvo) uzavrel zmluvu so spoločnosťou Deutsche Telekom o privatizácii Slovenských telekomunikácií. Bývalý minister, ktorý musel pre podozrenia z nekalej činnosti kreslo opustiť, nebol ochotný prezradiť, čo je obsahom privatizačno-kúpnej zmluvy. Na Slovensku sú však aj šikovnejší fachmani, než si minister myslel a do zmluvy, hoci tajnej, ten, kto to potrebuje, môže bez problémov nazrieť. Ako prezentovali aj predstavitelia Asociácie telekomunikačných operátorov, v zmluve je uvedená aj taká klauzula, že štát, teda slovenská strana, nesmie prijať žiadne zákony, smernice či nariadenia, ktoré by poškodili Deutsche Telekom a spôsobili jej straty. Čiže ani v prípade, ak si privatizér nebude plniť svoje povinnosti. Spomeňme napríklad nízke investovanie (napriek sľubom). Spomínaní fachmani naznačujú niečo aj o neprimerane veľkých províziách, to však v zmluve čierne na bielom nie je. Druhým príkladom bol opäť netransparentný predaj akcií SPP. Nik nevie, prečo sme taký významný kolos predali pod cenu, prečo sme museli stratiť ešte aj na menových kurzoch atď. Opäť sa otvorene vravelo aj o províziách, ktoré získali určité osoby, avšak nič sa nestalo. Najnovším škandálom je zmluva s PSA Peugeot, ktorá je opäť tajná. Štátni úradníci však nenarábajú v týchto prípadoch so svojimi prostriedkami, ale s peniazmi daňových poplatníkov, ktorí majú právo vedieť ako, prečo a s akým efektom štát vydáva nemalé peniaze. Organizácia Centrum pre podporu miestneho aktivizmu mala snahu získať pre verejnosť podrobné informácie o štátnych podporách poskytnutých slovenskou vládou novému zahraničnému investorovi automobilke PSA Peugeot Citroën. Ako je to však na Slovensku zvykom, nepochodili. Centrum nelenilo a podalo žalobu až na pôdu Najvyššieho súdu SR voči ministerstvu hospodárstva, ktoré odmieta zverejniť zmluvu s touto automobilkou. Ministerstvo svoj odmietavý postoj veľmi chabo odôvodňuje tým, že investičné podpory štátu v tejto predmetnej zmluve sú obchodným tajomstvom PSA a bez jeho súhlasu ju nemožno zverejniť. To predsa nie je pravda. Je vo verejnom záujme mať kontrolu nad vynaloženými štátnymi zdrojmi. Tu nejde o realizáciu projektu, naopak, nepochybne všetci ho podporujeme, veď zámer PSA vybudovať pri Trnave svoju novú automobilku za 28 miliárd korún nie je každodennou ponukou. Napriek tomu nič nebráni podpisovať ekonomicky, právne i eticky čisté a bezúhonné zmluvy, aby sme ich mohli verejne kontrolovať, aby boli, tak to sústavne zdôrazňuje premiér Dzurinda, transparentné.

Matej Zahoran

Späť | Domov