ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Myslíme to so vstupom do EÚ vážne?

Nový deň | 10.07.2003

Keď začiatkom júla poslanci neschválili prezidentom už po druhýkrát vrátenú novelu telekomunikačného zákona, povzdychol si aj minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič, tvrdiac, že je to chyba, pretože "požiadavka na jej čo najskoršie prijatie tu bola aj zo strany samotnej komisie Európskej únie". Prokopovič tvrdil, že sa o tom s nikým nerozprával, že to bolo slobodné rozhodnutie poslancov, no predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič tvrdí, že o nepodporení zákona sa podľa jeho informácií dohodli vládnokoaličníci na rokovaní koaličnej rady. Možným dôvodom takého postupu je vraj aj lobing Slovenských telekomunikácií, prípadne politická snaha ulahodiť očakávaniam ich akcionára - firmy Deutsche Telecom. Podozrenia z možnej korupcie sú iba okrajovou záležitosťou.

Exminister rezortu Ján Jasovský: EÚ už v roku 2000 viedla s MDPT SR diskusie o zladení telekomunikačnej legislatívy s pravidlami v EÚ. Veľvyslanec Európskej komisie na Slovensku v liste predsedovi NR SR z 3. júna 2003 napísal, že po otvorení telekomunikačného trhu 1. 1. 2003 je novela telekomunikačného zákona ešte oveľa potrebnejšia ako predtým. V závere listu vyjadril potešenie a gratuloval NR SR k prijatej novele s tým, že tieto zmeny boli očakávané, aby sa zlepšil slovenský regulačný rámec, čo bude so zavedením neviazaného uvoľneného prístupu k miestnemu vedeniu prínosom pre telekomunikačný trh. Teraz nám hrozí, že po gratulácii poslancom NR SR za prijatie tejto potrebnej novely sa dočkáme v hodnotiacej správe negatívneho hodnotenia kapitoly 19, pretože nespĺňame prístupové požiadavky."

Prečo vlastne prezident novelu opätovne vrátil? Podlieha aj on lobistickým tlakom? Ján Jasovský je presvedčený, že vrátením novely zákona o telekomunikáciách sa pričinil o pribrzdenie liberalizácie telekomunikačného sektora, čo má za následok obchádzanie investovania do slovenského telekomunikačného trhu, utlmovanie činnosti alternatívnych operátorov, a teda aj nevytváranie nových pracovných príležitostí, kde by sa mohli uplatniť odborníci, ktorých v rámci personálnej politiky systematicky hromadne prepúšťa dominantný operátor - Slovenské telekomunikácie. Je tu však ešte jedna zarážajúca okolnosť. Exminister Jasovský tvrdí, že obe vrátené novely, vlaňajšia i tá súčasná, mali takmer identické znenie: "Prezident však použil pre vrátenie novely vždy celkom iné dôvody i napriek tomu, že body namietané v minuloročnej novele teraz nepripomienkoval a, naopak, namietal body, ktoré sa vyskytli v rovnakom znení aj vlani, ale prekážať mu začali zrejme až teraz. V tohtoročnej novele sa však vyskytuje aj jeden nový moment, ktorý čiastočne zasahuje do problematiky, ktorá ešte nedávno otriasala škandálmi na našej politickej scéne a tou je téma odpočúvania. Ide o kontroverzný paragraf 9, ktorý sa do novely dostal ako pozmeňujúci návrh, ktorý by mal zmeniť obmedzenie práva prevádzkovateľov verejných telekomunikačných služieb, ako aj prevádzkovateľov ostatných telekomunikačných služieb pokojne užívať svoj majetok tak, aby sa zvýšila právna istota ohľadne rozsahu obmedzenia vlastníckeho práva. Napriek tomu, že súčasné znenie stavia štát do úlohy tvrdého výpalníka, ktorý núti operátorov zabezpečovať nekontrolované odpočúvanie na ich náklady, prezident v návrhu vo svojom rozhodnutí o vrátení novely je zástancom ponechania paragrafu 9 v doterajšom znení, teda ponechať finančnú záťaž na operátorov a ušetriť tak štátu finančné prostriedky, ktoré by príslušné orgány mohli na zabezpečenie takejto činnosti nárokovať zo štátneho rozpočtu."

Je tu však aj ďalšia vec. Tak ako poslancov odmietajúcich Európou vyžadovanú novelu podozrievajú mnohí z finančného zainteresovania na veci, existujú aj podozrenia voči prezidentovi republiky. Nie síce v tom zmysle, že by sa nechal uplácať peniazmi, no existujú aj nefinančné výhody, ktoré sa tiež považujú za korupciu. Nenavštívil niekto z politikov prezidenta a nevnukol mu myšlienku vrátiť Európou vyžadovaný zákon a zvýhodniť tak Slovenské telekomunikácie a Deutsche Telecom? Samozrejme nezištne. Prezidentské voľby sa však blížia, a preto by sa aj prezident, hľadajúci podporu, mal dvakrát zamyslieť skôr, ako do parlamentu účelovo vráti nejaký zákon. Mohli by totiž vzniknúť podozrenia, že pomocou zákulisných ťahov naháňa podporu, ktorá by mu umožnila predĺžiť prezidentovanie.

MIROSLAV ŠÁŠKY

Späť | Domov