ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Noviny plus

STV | 08.07.2003

Liberalizácia telekomunikačného trhu sa opäť minimálne na pol roka zastavila. Novelu zákona, ktorá mala trh uvoľniť, parlament pred niekoľkými dňami odmietol a nová legislatíva bude platiť pravdepodobne až v novom roku. Hoci poslanci priznali potrebu zmeny , napokon sa rozhodli počkať na návrh nového uceleného zákona. Na potrebu upraviť legislatívu pritom neustále upozorňujú aj predstavitelia Európskej únie.

Snaha zmeniť zákon o telekomunikáciách mala rovnaký osud ako pred rokom. Parlament novelu schválil, prezident ju však vrátil Národnej rade a pri opätovnom hlasovaní už nezískala dostatočnú podporu. Opätovné odloženie novelizácie zákona pritom spôsobuje stagnovanie trhu.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov:" Telekomunikačný trh nie je na dostatočnej úrovni. Konkurenčné prostredie nie je vybudované, nie sú tu iní operátori, ktorí by mohli poskytovať telekomunikačné služby v plnom rozsahu."

Cieľom novely bolo práve odbúrať monopol Slovenských telekomunikácií a zjednodušiť prístup ďalších operátorov k zákazníkom. Poslanci tento princíp nespochybňujú. Napriek tomu, koalícia zaviazala svojich zástupcov v Národnej rade hlasovať proti. Argumentujú s nedostatkami novely.

Ján Kondáš, viceprezident Slovenských telekomunikácií a.s." Obsahovala, po prvé, extrémne krátky čas na sprístupnenie miestnych vedení, ďalej obsahovala kontroverzné ustanovenia o výške pokút."

Nakrútené 25.5.2003:
Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov:" Uvoľnenie miestnych vedení vedie k vytvoreniu konkurenčného prostredia, čo nie je záujmom Slovenských telekomunikácií, myslím to úplne vážne a je to legitímne z ich strany."

Neschválenie novely je prínosom pre dominantné Slovenské telekomunikácie, ktoré nemusia ostatným operátorom uvoľniť cestu k zákazníkom. Konkurenčný boj sa tak o pol roka odsúva.

Ján Kondáš, viceprezident Slovenských telekomunikácií a.s." V každom prípade, na Slovensku príde liberalizácia a to bude znamenať to, že Slovenské telekomunikácie budú musieť vyvíjať omnoho väčšie marketingové obchodné úsilie pre to , aby dokázali kvalitnejším spôsobom uspokojovať potreby svojich klientov."

Zmenu súčasného stavu by mal priniesť úplne nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorý už pripravuje rezortné ministerstvo. Zároveň by mal byť odpoveďou na viacnásobnú kritiku Európskej únie.

Milan Herman, riaditeľ odboru telekomunikácií MDPT SR:" Obsahuje päť smerníc Európskej Rady a parlamentu, ktoré hovoria o pôsobení v oblasti elektronických telekomunikácií, aj príslušnú dodatkovú legislatívu. Chceme a navrhujeme, aby od 1. januára budúceho roku bol zákon už platný."

Zákon ešte musí schváliť vláda a parlament. Každopádne, v čase nášho vstupu do EÚ, náš telekomunikačný priestor musí byť liberalizovaný.

Späť | Domov