ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Televízne noviny

TV Markíza | 05.07.2003

Parlament tento týždeň neschválil prezidentom vrátenú novelu zákona o telekomunikáciách. Cieľom zákona bolo liberalizovať trh telekomunikačných služieb a vytvoriť tak konkurenčné prostredie. Poslanci novelu neschválili napriek tomu, že na nedostatky v tejto oblasti nás dlhodobo upozorňuje i Európska únia.

Keďže išlo o zákon vrátený prezidentom, na jeho schválenie bolo potrebných 76 hlasov. Keďže sa koalícia postavila proti tejto novele, tá teda v parlamente nebola schválená. Vláda totiž momentálne pripravuje nový komplexný zákon, ktorý bude riešiť i liberalizáciu telekomunikačného trhu. Koaliční poslanci sa teda rozhodli naň počkať.

Jirko Malchárek(ANO), poslanec NR SR: "Ten zákon je absolútne v tejto dobe neuplatniteľný. Okrem toho je v príprave zákon o elektronickej komunikácii."

Ján Rusnák(SDKÚ), poslanec NR SR: "My nie sme proti konkurencii na tomto trhu, v žiadnom prípade nie, ale poslanec si musí uvedomovať čo schvaľuje, je treba prijímať zákony, ktoré sú vykonateľné a po pripomienkach pána prezidenta sme došli k jasnému záveru. Tento zákon tak ako bol pripravený, bol nevykonateľný v praxi."

Hlavu v smútku z neschválenia novely má však Asociácia telekomunikačných operátorov.

Vladimír Ondrovič, Asociácia telekomunikačných operátorov: "Tým, že bude platiť starý zákon, nebudú naplnené podmienky, ktoré stanovila Európska komisia a predstavitelia Európskej únie na Slovensku, čo deklarovali viackrát, deklarovali to aj v hodnotiacej správe Slovenska za rok 2002."

Pavol Prokopovič(SDKÚ), minister dopravy, pôšt a telekomunikácií: "Pán Liikanen, európsky komisár pre telekomunikácie pri osobnom stretnutí ma požiadal, aby sme urobili všetko, aby čím skôr bola tá liberalizácia, ale to čím skôr neznamená, že to musí byť dnes."

V súčasnosti teda Slovensko za kandidátskymi krajinami v tejto oblasti mešká, zdá sa však, že do nášho vstupu do Európskej únie budú požiadavky na liberalizáciu telekomunikačného trhu splnené.

TV Markíza, Silvia Kajánková.

Späť | Domov