ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Telekomunikačný operátor USSK

Hospodárske noviny | 16.01.2003

Oceliarne reagovali na zmenu zákona

Najväčší stredoeurópsky producent plochých valcovaných oceľových výrobkov U.S. Steel Košice (USSK), s. r. o. , ktorý získal pred niekoľkými dňami licenciu na verejnú hlasovú telefónnu službu, nemieni začať výraznejšie podnikať v telekomunikáciách a rozširovať počet svojich existujúcich klientov v tejto oblasti. Ako spresnil Ján Bača z odboru vonkajších vzťahov, firme ide o lepšie využívanie existujúcich telekomunikačných prostriedkov, ktoré sa nachádzajú v priestoroch podniku, prípadne v jeho okolí. Keďže v areáli podniku pôsobia aj iné spoločnosti, ktorým poskytujeme niektoré služby, museli sme reagovať na zmenu telekomunikačného zákona," vysvetlil.

TERMÍN STIHNÚ

Ako už HN informovali, spôsob prideľovania licencií vyvolal spor medzi Telekomunikačným úradom (TÚ) SR a Asociáciou telekomunikačných operátorov (ATO). Podľa predsedu ATO Vladimíra Ondroviča asociácia vyčíta úradu neskoré vyhlásenie výzvy na licenčné konanie, ako aj oneskorené vydanie licencie. Ako zdôraznil J. Bača, pozícia USSK ako jedného z držiteľov dvanástich celoštátnych a jednej regionálnej licencie je oproti ostatným operátorom odlišná. Preto sa neobávame, že by sme sa dostali do kolízie so zákonom a nestihli do šiestich mesiacov túto službu začať poskytovať. Podali sme si žiadosť len preto, aby sme zladili reálny stav s legislatívnymi podmienkami platnými po 1. januári 2003," povedal J. Bača.

STOTISÍC ÚČASTNÍKOV

Košické oceliarne získali regionálnu licenciu so sedemmiestnym číselným kódom 25xxxxx pre 100 tis. účastníckych čísel pre primárnu oblasť Košice. Rovnako ako ďalší držitelia licencie sú povinné uhradiť jednorazovú sumu 10 000 Sk a súčasne uhrádzať ročný poplatok 20 000 Sk v súvislosti so správou a kontrolou dodržiavania licencie plus 0,08 % z ročného obratu telekomunikačných činností. O vstup na liberalizovaný telekomunikačný trh po odbúraní doterajšieho monopolu Slovenských telekomunikácií, a. s., Bratislava, má záujem 15 spoločností. Okrem USSK licenciu získali M.B.C., eTel, GTS Slovakia, Energotel, BT Slovakia, ŽSR, Via PVT, Nextra, Dial Telecom, ConnSpec Telekom, Aliatel Slovakia a PosTel. TÚ SR ešte eviduje žiadosti firiem GlobaTel Slovakia a Bentel.

Späť | Domov