ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Žurnál Rádia Twist

Rádio Twist | 02.07.2003

Hlasovanie pléna parlamentu máva často príznaky schizofrénie. Rozdvojenie osobnosti sa u poslancov prejavilo aj včera, keď neschválili novelu telekomunikačného zákona, ktorú vrátil prezident, hoci ešte v máji za ňu zdvihli ruky. Rovnaký scenár sa odohral aj vlani. A tak naša legislatíva stále upevňuje dominantné postavenie Slovenských telekomunikácií na úkor ich konkurentov.

Národná rada včera súhlasila so zmluvou o pristúpení k Európskej únii a teda aj s povinnosťami, ktoré s tým súvisia, aby vzápätí ukázala prítomným veľvyslancom, nielen z členských krajín, že to nemyslí vážne. Hoci poslanci vedeli že nás Európska komisia už vo vlaňajšej hodnotiacej správe kritizovala za nepripravenosť na vstup do únie v oblasti telekomunikácií a upozorňovala, že bez prijatia novely nebude regulačné prostredie slovenského telekomunikačného trhu zodpovedať požiadavkám Bruselu, neschválila ju. V tejto súvislosti vedúci delegácie Európskej komisie na Slovensku Eric van der Linden pre Rádio Twist povedal:

Eric van der Linden, vedúci delegácie Európskej komisie na Slovensku: "Slovensko, podobne ako ostatné európske krajiny, by malo prevziať aque communitaire, teda európsku legislatívu, samozrejme aj v oblasti telekomunikácií. Veľmi radi by sme preto privítali zmenu, ktorá v princípe zohľadní aque.."

Alternatívni operátori rezignovali s tým, že hlavou proti múru sa ísť nedá. Hoci išlo o opozično-koaličnú novelu, hlavne koaličný tábor ju nepodporil.

Vladimír Ondrovič, prezident Asociácie telekomunikačných operátorov: "Som sklamaný z tohto hlasovania. Predpokladal som, že poslanci prekročia svoj tieň. Novela neprešla, to znamená že Slovenská republika neplní tieto požiadavky Európskej únie."

Radoslav Bielka, hovorca Slovenských telekomunikácií: "Nie je to celkom tak, pretože nový regulačný rámec ktorý je platný v súčasnosti v Európskej únii, sa plne premietne v novom zákone o elektronických komunikáciách a ten by mal byť prijatý k 1.1.2004."

Na chýbajúcu politickú vôľu pre otvorenie trhu iným operátorom doplácajú občania, ktorí si na základe platného telekomunikačného zákona mali už od začiatku tohto roka vybrať, cez koho budú prostredníctvom pevnej linky telefonovať. O liberalizácii možno hovoriť iba na papieri. Reálne si na väčší výber, lepšiu kvalitu a nižšiu cenu telekomunikačných služieb budeme musieť ešte počkať.

Zuzana Tichá, Žurnál Rádia Twist

Späť | Domov