ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Infoexpres

Rádio Expres | 02.07.2003

Ešte včera večer poslanci opäť hlasovali o novele telekomunikačného zákona, ktorý vrátil na prerokovanie prezident republiky.

Predstavitelia Európskej únie očakávali schválenie telekomunikačnej novely. Mali sa ňou zosúladiť podmienky na podnikanie a poskytovanie telekomunikačných služieb na Slovensku s podmienkami v Európskej únii. Slovensko sa k tomu zaviazalo v prístupových podmienkach akikomunitér.

Jaroslav Baška, poslanec Národnej rady za Smer: "Ide o to, či chceme plniť aki Európskej únie alebo aki Deutsche Telecomu. Ak túto novelu neschválime, potom bude všetkým jasné, že tento parlament nezastupuje záujmy Slovenska, ani nepodporuje vstup do únie so všetkými dôsledkami, ale je len servilným prisluhovačom jedného monopolu."

Nikto nedokázal nadštandardné vzťahy Deutsche Telecomu s niektorou koaličnou stranou. Ministra dopravy Pavla Prokopoviča sme sa opýtali, či je Deutsche Telecom zvýhodnený v zmluve o privatizácii Slovenských telekomunikácií na úkor iných operátorov.

Pavol Prokopovič, minister dopravy: "Nič sa tam nehovorí o tom, že by sa Slovenská republika zaväzovala v tomto smere vychádzať v ústrety Deutsche Telecomu v oblasti legislatívy. Je tam akurát klauzula, ktorá aj pri investíciách hovorí o tom, ak sa zmena podmienky na trhu a to my ovplyvniť nemôžeme."

Čo očakáva po neschválení novely predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič?

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov: "Investori, ktorí boli ochotní investovať do oblasti telekomunikácií na Slovensku, k týmto investíciám v tejto chvíli neprikročia, pretože nepôjdu do podmienok, ktoré sú im neznáme. Tým pádom nebude možné rozširovať sortiment, zákazník si nebude môcť vybrať operátora a tým príde o možnosť, aby sa vytváral tlak na znižovanie cien v oblasti telekomunikačných služieb."

A ešte štatistika. Zo 73 prítomných koaličných poslancov za novelu, podporujúcu rozvoj telekomunikačného trhu, hlasovali dvaja, 46 sa zdržalo hlasovania, 22 nehlasovalo a traja boli proti.

Adrian Mojš, rádio Expres.

Späť | Domov