ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Rádiožurnál Slovenského rozhlasu

Rádio Slovensko | 30.06.2003

Na zajtrajšej schôdzi parlamentu majú poslanci opätovne posudzovať novelu telekomunikačného zákona, keďže prezident ju nepodpísal. Len pre úplnosť dodajme, že podobný scenár sa odohral už vlani. Asociácia telekomunikačných operátorov sa obáva, že poslanci novelu znova nepodporia a vývoj v oblasti liberalizácie telekomunikačného prostredia sa zabrzdí. Slovenské telekomunikácie sú naopak presvedčené, že novela je zbytočná, aj vzhľadom na potrebu nového zákona o elektronických komunikáciách s platnosťou už od budúceho roka. Slovo má Marián Jánošík.

Hlavným zámerom novely zákona je posilniť právomoci Telekomunikačného úradu a ukončiť proces liberalizácie v oblasti telekomunikácií aj prakticky. Novela zároveň rieši niektoré výhrady Európskej únie k našej telekomunikačnej legislatíve.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov: "Poslal list veľvyslanec Európskej únie, pán Eric van der Linden, kde prakticky ďakuje a gratuluje Slovensku, že odstránilo niektoré nezrovnalosti a že teda všetko je v najlepšom poriadku a hneď pár dní potom prezident vráti túto novelu do parlamentu. Takže už sa mi to zdá ako v Kocúrkove."

Podľa Vladimíra Ondroviča takéto konanie zrejme vyplýva z nepísaných záruku, ku ktorým sa štát zaviazal v privatizačnej zmluve pri predaji Slovenských telekomunikácií spoločnosti Deutsche Telekom. Šéf Asociácie telekomunikačných operátorov však vidí možnosť schválenia novely jedna k jednej.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov: "Tí opoziční poslanci ju podporia a koaliční uvidíme. No ja dúfam, že prekročia svoj tieň a že tú novelu schvália."

Hovorca Slovenských telekomunikácií Radoslav Vielka dáva prijatiu novely takisto polovičnú šancu, avšak a s tým rozdielom, že očakáva jej neschválenie.

Radoslav Vielka, hovorca Slovenských telekomunikácií: "Tá novela je právne neuskutočniteľná."

Slovenské telekomunikácie totiž tvrdia, že nie sú schopné do 60 dní technicky zabezpečiť možnosť výberu operátora priamou voľbou, či uvoľniť miestne vedenia. Takisto nesúhlasia so stanovenou výškou pokuty až do 50 miliónov korún za nedodržanie zákona, keďže podľa nich ide o neuskutočniteľné požiadavky. Telekomunikácie argumentujú aj tým, že od budúceho roka by mal platiť komplexný zákon o elektronických komunikáciách a prijímať novelu existujúceho zákona sa na taký krátky čase neoplatí. Odpoveď na otázku, ktoré argumenty nakoniec prevážia, dajú až poslanci na zajtrajšej schôdzi. Hlasovaním za, alebo proti novele telekomunikačného zákona.

Späť | Domov