ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Únia ďakovala za telekomunikačný zákon predčasne

Pravda | 18.06.2003

Slovensko sa hneď po schválení novely telekomunikačného zákona pochválila s touto skutočnosťou na rokovaní so zástupcami Európskej únie. V tejto súvislosti dokonca veľvyslanec európskej komisie v SR Eric vaň der Linden listom poďakoval ústavným činiteľom. "Tento list ešte ani nevy- chladol, prezident republiky vráti novelu do Národnej rady s diskutabilnými pripomienkami a Koaličná rada odporučí poslancom novelu neschváliť len preto, že ide o návrh opozičných poslancov," vyhlásil Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov, ktorá lobuje za znovuprijatie novely. S úžasom túto situáciu sledoval aj komisár Európskej komisie pre podnikanie a informačnú spoločnosť Erkki Liikanen, ktorý v pondelok absolvoval prvú oficiálnu návštevu Slovenska. "Je smutné dozvedieť sa, že novela, ktorá mohla situáciu na telekomunikačnom trhu zlepšiť, bola vrátená do parlamentu," vy- hlásil na konferencii Tele.com 2003. Komisár zároveň pripomenul, že povinnosťou každej členskej krajiny je zosúlaďovať národnú legislatívu s európskou a riadiť sa ňou, pričom vyjadril nádej, že poslanci novelu v dohľadnom čase definitívne schvália. Súčasťou novely zákona o telekomunikáciách je okrem iného uvolnenie miestnych vedení medzi ústredňou a užívatelom, v čom majú dnes monopol Slovenské telekomunikácie. Druhým významným prvkom navrhovanej novely je výrazné posilnenie právomocí Telekomunikačného úradu SR. Uvolnenie tzv. miestnych slučiek znamená uvoľnenie prístupu k internetu, čo by malo byť podľa Liikanena čo najskôr. "Pol roka v živote neznamená až tak veľa, ale v informačnej spoločnosti je to veľmi dlhý čas," konštatoval komisár. Od začiatku budúceho roku by totiž mal začať platiť nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorý upravuje telekomunikačnú legislatívu v súlade s právom EU.

Späť | Domov