ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Schopnosť TÚ využiť nové právomoci je podľa ATO otázna

SITA | 05.06.2003

Posilnenie právomocí Telekomunikačného úradu SR, ktorý by po prijatí novely mohol vstupovať do rokovaní o prepojení sietí medzi jednotlivými operátormi, podporujú aj ST

Ak prezident SR Rudolf Schuster podpíše novelu telekomunikačného zákona, zvýšia sa mimo iného aj právomoci Telekomunikačného úradu SR (TÚ). Napriek tomu, že ako Slovenské telekomunikácie (ST), tak aj alternatívni operátori práve toto považujú za ťažisko novely, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov SR (ATO) Vladimír Ondrovič nie je presvedčený o tom, že úrad by bol schopný nové kompetencie v plnej miere aj využívať. "Aj v súčasnosti TÚ na niektorých veciach nepracuje, pritom má na to právomoci," konštatoval. Od novelizácie si však sľubuje v tejto súvislosti hlavne donútenie úradu prehodnotiť svoje kompetencie. Povedal to na štvrtkovom stretnutí s novinármi.

Posilnenie právomocí TÚ, ktorý by po prijatí novely mohol vstupovať do rokovaní o prepojení sietí medzi jednotlivými operátormi, podporujú aj ST. Podľa viceprezidenta ST pre komunikáciu Jána Kondáša, spoločnosť nesúhlasí s inými časťami novely, ktoré považuje za nevykonateľné, prípadne neprimerané. Ide predovšetkým o 60-dňovú lehotu na vypracovanie referenčnej ponuky na prenájom miestnych vedení, výšku pokút za porušenie predpisov, či povinnosť zabezpečiť voľbu operátora iba pre ST.

Podľa Kondáša sú zavádzajúce aj vyjadrenia niektorých predkladateľov novely, že uvoľnenie prístupu k miestnym vedeniam prinesie výrazne nižšie ceny za telefonovanie či prístup na internet. ST v bytovom segmente priestor na znižovanie cien nevidí, skôr naopak. "Ceny paušálov na telefonovanie v pevnej sieti sú stále pod úrovňou nákladov," konštatoval Kondáš. S názorom, že uvoľnenie miestnych liniek neprinesie prílišné znižovanie cien súhlasí aj predseda ATO, podľa ktorého prinesie liberalizácia skôr rozšírenie výberu pre koncového klienta a taktiež vyššiu kvalitu poskytovaných služieb.

Späť | Domov