ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Liberalizácia zvýšila kvalitu

Hospodárske noviny | 29.05.2003

Až 88 % podnikových zákazníkov je presvedčených, že liberalizácia telekomunikačného trhu zvýšila kvalitu služieb. Informoval o tom generálny riaditeľ spoločnosti eTel Slovensko Juraj Taptič na medzinárodnej konferencii k Svetovému dňu telekomunikácií, ktorá sa konala pod záštitou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI

Cieľovým segmentom alternatívnych operátorov v prvej fáze liberalizácie telekomunikačného trhu budú podnikoví zákazníci, pre ktorých je podľa J. Taptiča najpodstatnejšia kvalita poskytovaných služieb. A práve túto požiadavku dokážu splniť menšie telekomunikačné spoločnosti, ktoré sú zákaznícky orientované. Disponujú silnou orientáciou na kvalitu, komunikáciu s trhom, sú dynamické a dokážu využiť agresívnu cenovú politiku.

EURÓPSKY DÔKAZ

Dôkazom správnosti tohto vývoja sú výsledky liberalizácie v európskom kontexte. Na základe tohto trendu v rokoch 1999 až 2001 bol 24-percentný nárast hodnoty poskytnutých telekomunikačných služieb. Tarify medzinárodných operátorov za medzimestské hovory klesli v dôsledku liberalizácie v priemere o 50 %, za medzinárodné hovory približne o 40 %. V 12 členských štátoch EÚ si môže zákazník vyberať spomedzi viac než piatich alternatívnych operátorov v prípade medzimestských a medzinárodných hovorov. Služby DSL od alternatívnych operátorov využíva 1,66 mil. z 7,52 mil. zákazníkov, čo predstavuje 22 %. Penetrácia domácností internetom dosahuje 40 % a penetrácia mobilnými telefónmi v priemere 75 %. V Európe dosahuje priemerný podiel alternatívnych operátorov na trhu podľa výnosov 11 % pri miestnych volaniach, 26,5 % pri medzimestských volaniach a 36,4 % pri medzinárodných volaniach, pričom pri posledných dvoch oblastiach sa predpokladá ďalší nárast.

CHÝBA STRATÉGIA

Budovaniu informačno-komunikačnej infraštruktúry na Slovensku chýba stratégia. Za negatívum možno považovať aj nezladenie investícií do tejto infraštruktúry zo strany štátnych podnikov, ako sú Energotel, ŽSR a sietí GovNet a Sanet. Na medzinárodnej konferencii k Svetovému dňu telekomunikácií to povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ firmy Alcatel Slovakia Jaroslav Mlynček. Podľa J. Mlynčeka by bolo potrebné predovšetkým definovať požiadavky na budovanie infraštruktúry.

NESPRÁVNY PODIEL

Na nesprávnu výšku trhového podielu Slovenských telekomunikácií (ST) ako operátora s významným podielom na trhu upozornil vo svojom vystúpení predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič. Chybnú výšku podielu ST na relevantnom trhu podľa neho určil Telekomunikačný úrad (TÚ) SR, ktorý ju publikoval vo svojej záverečnej správe za rok 2002. Nesprávny údaj pritom vychádza z chybnej bázy, pretože úrad pri výpočte namiesto trhu pevných liniek použil ako základ trh verejných telekomunikačných služieb.

NEDOSTATOČNÁ LEGISLATÍVA

Predseda TÚ SR Milan Luknár pri obhajobe činnosti úradu poukázal na nedostatočnú legislatívu, ktorá neumožňuje úradu vstupovať do rokovaní o prepojení medzi alternatívnymi operátormi a ST. Ako veľké negatívum M. Luknár hodnotí priame prepojenie jeho úradu a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR prostredníctvom financovania TÚ SR z kapitoly rezortu. Neriešenie tohto stavu by pritom mohlo viesť až k vylúčeniu úradu zo Skupiny nezávislých regulačných úradov telekomunikácií krajín EÚ.

Späť | Domov