ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Čudné: novelu vraj už netreba

Trend | 22.05.2003

Kritický stav v liberalizácii telekomunikačného trhu odstráni prijatie európskej legislatívy

Súčasný stav na telekomunikačnom trhu za viac ako štyri mesiace od skončenia monopolu Slovenských telekomunikácií dáva za pravdu vyhláseniam Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO), v ktorých upozorňovala na nedostatočnú pripravenosť slovenskej legislatívy na liberalizáciu telekomunikačného prostredia a potrebu prijať novelu zákona o telekomunikáciách. Aj podľa skorších vyjadrení Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR "prijatie novely telekomunikačného zákona je potrebné, aby sa zvýšilo tempo liberalizácie hlasovej služby". ATO už vyzvala všetkých zainteresovaných na hľadanie spoločného postoja k riešeniu danej problematiky. Myslíme si, že je na to ešte stále čas. Neprijatie minuloročnej novely zákona o telekomunikáciách parlamentom značne pribrzdilo ambície sektora prehĺbiť nastupujúcu úplnú liberalizáciu.

Nepochopiteľné sú preto posledné vyjadrenia predstaviteľov Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR, podľa ktorých nemá zmysel schvaľovať novelu telekomunikačného zákona. Snažia sa vytvoriť dojem, že úprava by mala byť krátkodobá.

Návrh novely však len vnáša do zákona podmienky upravované regulačným rámcom EÚ, ktoré sú už dlhodobo platné vo väčšine členských i pristupujúcich krajín EÚ. Za vyše pol roka, ktorý zostáva do deklarovaného prijatia zákona o elektronických komunikáciách, môže prísť k absolútnej strate záujmu zahraničných investorov o slovenský telekomunikačný trh a poškodeniu investorov, ktorí už vložili do komunikačnej infraštruktúry v SR nemalé prostriedky.

Podľa nedávneho vyjadrenia štátneho tajomníka MDPT SR Branislava Opaterného je zakomponovanie uvoľnenia miestnych vedení do poslaneckej novely nesystémovým krokom. Podľa jeho slov "rezort pripravuje nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorý túto problematiku upravuje iným spôsobom". Návrh novely však vychádza z regulačného rámca pre uvoľnený prístup k miestnemu vedeniu, ktorý 18. decembra 2000 vydal Európsky parlament a Rada EÚ ako nariadenie pod č. 2887/2000 a EK ho zaradila medzi štandardné požiadavky na asociované krajiny v rámci negociačných rokovaní o vstupe. Nový zákon o elektronických komunikáciách nemôže túto problematiku upravovať "iným spôsobom".

Štátny tajomník ďalej spomína okamžité zavedenie prenositeľnosti čísla. Takúto zmenu však novela vôbec neobsahuje. Vo svojom stanovisku B. Opaterný tiež spomína údajné "staré chyby", pre ktoré prezident vlani novelu nepodpísal, neráta však s možnosťou, že nešlo o chyby, ale o iný názor. Vývoj v telekomunikačnom sektore, ktorý nastal od augusta minulého roka a ktorý údajne novela nezohľadňuje, štátny tajomník bližšie nešpecifikoval.

V súčasnosti platná legislatíva v žiadnom prípade neprispieva k rozvoju súťaže v oblasti služieb informačnej spoločnosti a modernej komunikačnej infraštruktúry, ktorú si vláda stanovila vo svojom programovom vyhlásení podporovať.

Autor je predseda Asociácie telekomunikačných operátorov.

Späť | Domov