ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Správy Rádia OKEY

Rádio OKEY | 20.05.2003

Asociácia telekomunikačných operátorov vyzvala poslancov, aby na májovej schôdzi prijali novelu zákona o telekomunikáciách. Podľa predsedu asociácie Vladimíra Ondroviča, novela odstraňuje nedostatky súčasnej legislatívy a posilňuje kompetencie Telekomunikačného úradu.

Vladimír Ondrovič zároveň upozornil, že súčasný zákon neposkytuje dostatok priestoru na ukončenie liberalizácie telekomunikačných služieb u nás.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov: "Ten vývoj, ktorý prebieha od 1. januára až po dnes, prakticky máme polovičku mája, ukazuje, že operátori nie sú schopní na základe tejto normy sa dohodnúť o prepojení."

Telekomunikačný úrad pritom podľa neho nekoná a umožňuje Slovenským telekomunikáciám predlžovať si monopolné postavenie.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov: "Toho pol roka, po ktorý čas by teda tá novela bola platná, by bolo umožnené Telekomunikačnému úradu rozhodovať a mohlo by prísť k uzavretiu zmlúv medzi operátormi a tým prakticky by sa uvoľnili aj investičné plány, investičné zdroje zahraničných investorov, ktorí pôsobia ako majitelia v alternatívnych operátoroch."

Ministerstvo dopravy pritom argumentuje, že schválenie novely telekomunikačného zákona je momentálne zbytočné, keďže od januára by mal platiť nový zákon o elektronických komunikáciách. Podľa asociácie ale za vyše pol roka, ktorý zostáva do prijatia tohto zákona, môže dôjsť k strate záujmu zahraničných investorov o slovenský telekomunikačný trh. Reakciu ministerstva dopravy sa nám zatiaľ nepodarilo získať. Prinesieme ju vo večerných správach.

Späť | Domov