ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Výbor neodporučil neodporúčať novelu telekomunikačného zákona

SITA | 15.05.2003

BRATISLAVA 15. mája (SITA) - Prinajmenšom zaujímavý bol verdikt hospodárskeho výboru pri hlasovaní o návrhu novely telekomunikačného zákona, ktorý je takmer totožný s vlani neschválenou novelou, keď poslanci výboru neprijali uznesenie, v ktorom sa parlamentu neodporúča pokračovať v rokovaní o predloženom návrhu. Toto takmer nič neriešiace rozhodnutie, ktoré podľa zásad rokovacieho poriadku už poslanci nemohli zmeniť, budú však môcť spresniť na utorkovom zasadaní, keď sa budú návrhom telekomunikačnej novely zaoberať ako gestorský výbor.

Úlohou novely telekomunikačného zákona je podľa jej predkladateľov predovšetkým odstránenie prekážok, ktoré bránia skutočnej liberalizácii telekomunikačného trhu na Slovensku. Predovšetkým ide o uvoľnenie prístupu k miestnym vedeniam, úpravu licenčných postupov, zvýšenie kompetencií Telekomunikačného úradu SR, či sprístupnenie neverejných telekomunikačných služieb konkurencii Slovenských telekomunikácií (ST).

S týmto nesúhlasia samotné ST, aj keď podľa ich prezidenta Miroslava Majoroša v žiadnom prípade nie sú proti liberalizácii trhu. Podľa neho sú však termíny obsiahnuté v novele, či už sa to týka termínu sprístupnenia miestnych vedení konkurencii či vypracovania referenčnej ponuky na prenájom miestnych vedení, termínmi nerealizovateľnými. Preto ST, ako aj časť hospodárskeho výboru, zastávajú názor, že v danej situácii je novela telekomunikačného zákona zbytočná, pretože od 1. januára budúceho roku má nadobudnúť účinnosť zákon o elektronických komunikáciách, ktorý bude problematiku telekomunikačného trhu riešiť komplexne a obsiahne aj nariadenia z predkladanej novely telekomunikačného zákona.

Tvrdenia ST o nedostatku času na realizáciu uznesení predkladanej novely však odmietli predkladatelia návrhu ako aj predseda Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) Vladimír Ondrovič. Argumentovali predovšetkým tým, že ST vedeli termín liberalizácie už minimálne pred desiatimi rokmi a mohli sa tak na ňu dôkladne pripraviť. Taktiež nepovažujú za jednoznačné, že zákon o elektronických komunikáciách nadobudne účinnosť už 1. januára, ako deklaruje vláda, a preto by sa mal parlament návrhom novely zaoberať.

Späť | Domov