ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Liberalizácia ostala len na papieri

Hospodárske noviny | 14.05.2003

Na najbližšiu schôdzu parlamentu je v druhom čítaní zaradený poslanecký návrh zákona o telekomunikáciách, ktorého cieľom je odstránenie nedostatkov telekomunikačnej legislatívy, zvýšenie konkurencie a rozsahu telekomunikačných služieb a podpora rozvoja internetu na Slovensku. Zákon predložila skupina poslancov za SDKÚ, HZDS, Smer a KSS, podľa ktorej liberalizácia telekomunikačného trhu na Slovensku po 1. januári 2003 ostala len na papieri". Dôvodom má byť nedostatočne upravený proces rokovania o prepojení medzi operátormi s významným vplyvom na trhu a alternatívnymi operátormi.

Zákon predpokladá posilnenie úlohy Telekomunikačného úradu (TÚ) SR vo vzťahu k poskytovateľom pevnej hlasovej služby. Úrad bude môcť vstupovať do rokovaní o uzavieraní zmlúv o prístupe a vzájomnom prepojení. V prípade schválenia novely by malo dôjsť k uvoľneniu prístupu k miestnemu vedeniu, pričom ceny musia byť založené na ekonomicky oprávnených nákladoch, primeranom zisku a potrebnom rozsahu investícií. Poskytovatelia telekomunikačných služieb s významným vplyvom na trhu (v súčasnosti sa to týka najmä Slovenských telekomunikácií) budú musieť zverejňovať ponuku na uvoľnený prístup k miestnemu vedeniu. Vo vymedzených prípadoch porušenia zákona TÚ udelí pokutu až do výšky 50 mil. Sk.

Navrhnutá novela vychádza z tej, ktorú v roku v júni 2002 schválil parlament, prezident však zákon vrátil na opätovné prerokovanie. V auguste na poslednej schôdzi NR SR v minulom volebnom období chýbali na opätovné schválenie novely štyri hlasy. Novela má podporu Asociácie telekomunikačných operátorov, podľa ktorej návrh rieši potreby rozvoja konkurenčného prostredia na telekomunikačnom trhu. Vláda však koncom apríla návrh novely neschválila. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR totiž pripravuje nový zákon o elektronických komunikáciách s účinnosťou od 1. januára 2004, ktorý má novelizovať aj telekomunikačný zákon.

Späť | Domov