ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Udelené ocenenia IT osobnosť a IT firma roka 2003

PC Revue | 23.04.2003

Na spoločenskom IT gala večere v bratislavskej Redute sa 23. 4. odovzdávali prestížne ocenenia IT osobnosť a IT firma roka. Ide už o tretí ročník vyhlasovania ocenení, ktoré sa už tradične spája s výstavou Cofax. Odborná komisia bola zložená zo zástupcov slovenských médií (konkrétne SITA, Hospodárske noviny, Sme, Trend, PC Space, PC REVUE, Svet telekomunikácií, Rádio Twist, Slovenský rozhlas, itnews.sk, zive.sk), akademickej obce a profesijných združení (konkrétne Asociácia telekomunikačných operátorov, Združenie ATM na Slovensku, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity, IT asociácia Slovenska). Komisia sa v tomto roku rozhodla takto: Ocenenie IT osobnosť roka si odnáša Pavol Horváth, riaditeľ Centra výpočtovej techniky STU, Bratislava. Ocenenie získal hlavne za vytvorenie slovenskej akademickej dátovej siete SANET. Podpísal sa aj na projekt SANET II, pomohol získať financie na jeho realizáciu a podieľa sa na riadení jeho implementácie. O ocenení IT osobnosť rozhodla i zahraničná publikačná činnosť Pavla Horvátha a jeho viac ako 30-ročná pedagogická a výskumná činnosť. IT firmou roka 2003 sa stala spoločnosť Datalan, a. s. V tomto prípade rozhodli hlavne hospodárske výsledky firmy v roku 2002 a jej aktivity v oblasti akademickej sféry. V uplynulom roku spoločnosť Datalan, a. s., totiž dosiahla obrat vo výške 936,340 milióna korún, čo v porovnaní s rokom 2001 predstavuje 64,4-percentný nárast. Datalan dbá aj na vzdelávanie svojich zamestnancov. V roku 2002 investovala spoločnosť do školení a iných foriem vzdelávania zamestnancov takmer 2,5 milióna korún a počet pracovníkov narástol na 105. Hodnotenie je postavené na princípe širšej a užšej nominácie. Širšia nominácia zahŕňala 33 osobností a 36 firiem. Formou štandardizovaných dotazníkov si porota vyžiadala podrobné informácie. V prípade firiem hodnotila porota hospodárske výsledky, tempo rastu, unikátne produkty či služby, rozvoj nových trhových segmentov, investície do rozvoja firmy, ale i spolupráca s akademickou sférou či verejnoprospešné projekty. Základom hodnotenia boli výsledky dosiahnuté v roku 2002, porota však prihliadala aj na vývoj firiem a osobností v širšom časovom horizonte.

Späť | Domov