ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

O operátorovi sa podľa ATO rozhodne cez subjektívne kritériá

www.mobil.sk | 31.07.2006

Podľa predsedu Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) Vladimíra Ondroviča posudzuje deväťčlenná výberová komisia ponuky troch záujemcov o licenciu pre tretieho mobilného operátora na slovenskom trhu na základe ťažko merateľných, skôr subjektívnych kritérií. „Telekomunikačný úrad SR zverejnil váhy kritérií výberového konania, pričom najväčšiu váhu, až 50 %, pridelil kritériu o posilnení konkurenčného trhu v oblasti elektronických komunikácií. Konkurencia na trhu sa však nedá ekonomicky merať alebo kvantifikovať,“ uviedol Ondrovič.

Ako Ondrovič ďalej skonštatoval, v prípade vstupu nového hráča na trh sa dá len predpokladať, že v záujme získania nových zákazníkov ponúkne produkt, ktorý cenou alebo kvalitou bude lepšie zodpovedať potrebám spotrebiteľov. Nový operátor sa bude musieť podľa neho špecializovať na vybrané segmenty trhu. „To môže byť v prípade lokálnych a regionálnych hráčov výhoda, nakoľko sa lepšie orientujú v miestnych podmienkach. Malý lokálny hráč tak môže byť flexibilnejší a úspešnejší pri vývoji riešenia zodpovedajúceho špecifikám slovenského trhu ako veľký nadnárodný gigant,“ vysvetlil svoj postoj Ondrovič.

Najčastejším prejavom vstupu nového operátora je zníženie cien hovorov, ako aj ponuka nových služieb. Nový operátor by mal podľa ATO podporovať aktivity a rozhodnutia orgánov Európskej únie, ako je znižovanie roamingových poplatkov či voľná prenositeľnosť čísla. „Súčasní operátori sa celosvetovo bránia proti pripravovaným regulačným zásahom a tvrdia, že ak budú nútení znižovať ceny svojich roamingových poplatkov, povedie to k zvýšeniu taríf za domáce hovory,“ povedal Ondrovič. Slovenský telekomunikačný trh si podľa neho vyžaduje individuálny prístup, pretože patrí v Európe k najmenším trhom, čo do počtu obyvateľov, ale aj podielu výnosov na jedného zákazníka, tzv. ARPU. Rozhodujúcim faktorom pre úspech nového operátora v SR bude podľa Ondroviča marketing, teda správne odhadnutie očakávaní a potrieb zákazníkov a vybudovanie vhodných distribučných kanálov, ako aj rýchlosť vybudovania siete a teda pokrytia územia signálom.

Okrem vyššie spomínaného kritéria o posilnení konkurenčného trhu v oblasti elektronických komunikácií zaváži pri hodnotení tiež pripravenosť a časová postupnosť budovania siete a poskytovania služieb, a to na 20 %, skúsenosti účastníka s poskytovaním mobilných sietí GSM a UMTS zasa na 15 %. Ďalším kritériom je rozsah služieb poskytovaných vo frekvenčných blokoch podľa výzvy (10 %) a najmenšiu váhu (5 %) má ponúkaná suma.

Spä | Domov