ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Vstup tretieho mobilného operátora na náš trh je v súčasnosti veľmi reálny

Rádio Slovensko 18:00 | 19.07.2006

Zdá sa, že vstup tretieho mobilného operátora na náš trh nebol ešte nikdy taký reálny ako súčasnosti. Po viacerých neúspešných pokusoch sa tento raz do súťaže prihlásili traja renomovaní uchádzači, ktorí už majú skúsenosti z prevádzkovania mobilných sietí. Aký vplyv bude mať podľa niektorých z vás príchod tretieho silného hráča na slovenský trh mobilnej komunikácie?

Respondenti:
"Myslím si, že tretí mobilný operátor určite prinesie zlacnenie služieb, aj skvalitnenie."
"By sme očakávali, že snáď áno, lebo konkurencia by mohla priniesť to, že niekto bude musieť ďalších získavať cenou, lebo je to dosť drahé."
"Skvalitnenie trhu určite, jednoznačne, v rámci operátora nového."
"Lepšie služby, väčšia konkurencia a podobne."

Toľko teda vaše očakávania. Do akej miery sa zhodujú s názormi odborníkov, zisťoval Marián Jánošík.

To, že o vstup na náš trh mobilnej komunikácie prejavili záujem tri zoskupenia, za ktorými stoja silní operátori, vytvára veľmi reálny predpoklad úspešnosti tendra. Konštatoval

Roman Vavro, Telekomunikačný úrad: "Výberové konanie by malo byť ukončené do dvoch týždňov a ďalej do jedného mesiaca následne by Telekomunikačný úrad mohol vydať povolenie víťazovi."

Obavy z prípadného neúspechu tendra Roman Vavro nepripúšťa.

Roman Vavro, Telekomunikačný úrad: "Ak by aj víťaz si to nebodaj rozmyslel alebo nezaplatil úhradu za frekvencie, tak Telekomunikačný úrad vydá povolenie ďalšiemu v poradí."

Úspešnosti tendra verí aj

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov: "Podmienky Telekomunikačného úradu boli nastavené tak, aby sa otvorila možnosť prihlásiť sa do tohto tendra a verím, že konečne už tento tender vyjde."

Vstup tretieho mobilného operátora by privítal aj

Ľubomír Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií: "Je mojím enormným záujmom, aby sme dostali na Slovensko tretieho veľkého a od týchto dvoch nezávislého operátora, lebo to hovorné, ktoré myslím, že všetci pociťujeme, je stále jedno z najvyšších vo východnej a strednej Európe."

Ako sa na príchod konkurencie pozerajú súčasní mobilní operátori? Podľa Juraja Drobu z T-Mobile Slovensko to bude znamenať nový impulz pre slovenský trh.

Juraj Droba, hovorca spoločnosti T-Mobile Slovensko: "Ten trh bol už doposiaľ vysoko konkurenčný a myslím si, že bolo úplne očividné a zrejmé, že dvaja operátori, ktorí proti sebe bojovali, tak sa tlačili navzájom naozaj cenami veľmi nízko."

A vstup tretieho operátora môže spôsobiť ešte výraznejší tlak na cenotvorbu. Domnieva sa

Juraj Droba, hovorca spoločnosti T-Mobile Slovensko: "O koľko nižšia tá cena bude môcť byť je v súčasnosti samozrejme veľmi ťažké povedať."

Odvíjať a bude predovšetkým od prepojovacích poplatkov, od zvolenej stratégie tretieho hráča a samozrejme aj od postoja súčasných dvoch mobilných operátorov. Podľa Petra Tótha zo spoločnosti Orange Slovensko, priestor na skvalitňovanie služieb aj znižovanie cien na našom trhu existuje, čo však bezprostredne nesúvisí len s príchodom tretieho operátora.

Peter Tóth, hovorca spoločnosti Orange Slovensko: "A od predovšetkým vďaka ekonomike, rozsahu, vzhľadom najväčším telekomunikačným operátorom na slovenskom trhu, naše ceny dlhodobo klesajú."

Šéf Asociácie telekomunikačných operátorov však predpokladá, že tlak na znižovanie cien a skvalitňovanie služieb vyvolá predovšetkým vstup tretieho mobilného operátora.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov: "Všetci traja operátori, ktorí budú na slovenskom trhu operovať, budú chcieť byť úspešní a preto budú postupovať v tomto smere. Čiže je tu predpoklad, že by ceny za mobilné služby mohli v budúcnosti klesnúť."

Späť | Domov